Göteborgsminglet skapade många möten och samtal. Foto: Gösta Löfström

Göteborgsminglet tio år

Det händer grejer när människor möts. Göteborgsminglet har tioårsjubilerat. Arrangören Anneli Egestam brinner för att sammanföra människor, skapa möten och stimulera till nya affärer.

 –Att lägga en timme då och då på att nätverka, även när du har som mest att göra, kan innebära att du är bättre rustad än dina kollegor i branschen när en avmattning i konjunkturen väl är ett faktum, säger Anneli Egestam, som driver företaget Egestam Relations. Hon är mötesarrangör och mingelcoach.

Läs hela artikeln »

Positivt bland västsvenska företag. Ill: Västsvenska Handelskammaren

Högtryck i väst-konjunkturen

Den västsvenska konjunkturen visar fortsatt högtryck med hög konsumtion och låga nivåer av varsel. Under sommaren har också ledande Västsvenska företag presenterat rekordsiffror, rapporterar Västsvenska Handelskammaren.

Läs hela artikeln »

Containertrafiken ökar igen efter nedgången till följd av arbetsmarknadskonflikten. Foto: Gösta Löfström

Positivt för Göteborgs Hamn

Containertrafiken över Göteborgs Hamn ökar åter efter arbetsmarknadskonflikten i containerhamnen. Under första halvåret ökade godsmängderna i terminalen med 19 procent.

Läs hela artikeln »

Pepparholm har utvecklat en unikt naturlig miljö. Foto: Gösta Löfström

Livet frodas på Pepparholm

Hundratusentals personer har passerat Pepparholm i Öresund, men få har satt sin fot på den skyddade ön. Men djur- och växtlivet är omfattande. Vegetationen blir allt tätare och nya djur- och växtarter upptäcks hela tiden.

Läs hela artikeln »

Allt mer gods har flyttats över till vägarna. Foto: Gösta Löfström

Hamnkonflikten har kostat 4,5 mdr och 70 000 ton CO2

240 000 containrar till ett värde av 64 miljarder blev omdirigerade under 2017 till följd av hamnkonflikten. De totala kostnaderna för svenska företag uppgick till 4,5 miljarder. Det visar Svenskt Näringslivs kartläggning av de konsekvenser arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn haft på näringsliv och andra aktörer i samhället under 2017,

Läs hela artikeln »

Stephan Müchler lyfter viktiga EU-perspektiv. Foto: Roger Nellsjö

Region Skåne dyrare än EU

Sydsvenska Handelskammarens vd Stephan Müchler ger perspektiv på Sveriges kostnader för EU-samarbetet. Enbart Region Skåne kostar de svenska skattebetalarna mer.

Läs hela artikeln »

KK-stiftelsen satsar i Skövde. Foto: Ulf Nylén, Högskolan i Skövde

Virtuella fabriker är i fokus för forskningen i Skövde

KK-stiftelsen har beviljat finansiering till forskningsprofilen Virtuella fabriker och kunskapsdriven optimering på Högskolan i Skövde.

Läs hela artikeln »

Jan Svensson togs väl emot i Handelsklubben. Foto: Gösta Löfström

Latours koncernchef gästade Handelsklubben i Borås

Det blandade investmentbolaget Latour är en framgångssaga på börsen. Värdet på koncernen har tiofaldigats under vd Jan Svenssons 16 år i företaget, Han berättade inför aprilmötet i Borås Industri- och Handelsklubb om receptet för en fantastisk utveckling.

–Ett av skälen till att det gått så bra för oss är att vi har rekryterat bra chefer för våra bolag och att de fått stor frihet.

Läs hela artikeln »

Västsvenska företagsledare ställer krav på politikerna

DEBATT Den 9 september är det val. Mycket i Sverige och i Västra Götaland är bra. Riktigt bra till och med. Men det finns också en hel del som behöver förbättras. Det skriver 17  västsvenska företagsledare i ett öppet brev med adress till politikerna:

Läs hela artikeln »

En till synes vanlig stadsgata, på andra sidan full utsikt över Kosterhavet

Godispengar satsas i byggen

Intäkterna från handel med konfektyr investerades i fastigheter. Mixab Konfektyr AB bygger flerbostadshus mitt i Strömstad med utsikt över båttrafiken på Kosterhavet.

Läs hela artikeln »