Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden ger 90 mil cykeleldorado. Ill: Region Skåne

90 mil cykelled i väst och syd

I juni nästa år kopplas Kattegattleden ihop med en ny Sydkustled, som binder ihop Västsverige även med Sydostleden. 90 mil sammanhängande cykelled mellan Göteborg och Växjö via Skåne är vad turistande och boende cyklister har att se fram emot.

2019 blir det invigning av den nya Sydkustleden som går utmed Skånes kust mellan Helsingborg och Simrishamn och binder samman de befintliga cykellederna Kattegattleden och Sydostleden.

–Det här positionerar Skåne som en av de bättre cykelregionerna i norra Europa. Cykelns roll i Skåne stärks, vilket är till gagn för skåningarna, säger Ulrika Geeraedts utvecklingsdirektör Region Skåne, som presenterat nyheten.

Bakom detta ligger en fokuserad satsning på över 130 miljoner kronor genom Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029.

Kraven för att godkännas som en nationell cykelturismled är höga vad gäller exempelvis sevärdheter, service och trafiksäkerhet. Det är Trafikverket som står bakom klassificeringen och Skåne kan nu stoltsera med att samtliga nationella cykelturismleder i Sverige angör Skåne.

Den nya skånska leden kompletterar Region Skånes arbete med Skåneleden och satsningarna på mountainbikecykling.

Internationellt pris

Den 37 mil långa Kattegattleden utefter Västkusten, mellan Göteborg och Helsingborg och Sydostleden mellan Simrishamn och Växjö väcker stort internationellt intresse och Kattegattleden utnämndes nyligen till årets bästa cykelled vid mässan Fiets en Wanderbeurs i Holland.

Den nya leden invigs officiellt den 3 juni 2019 på ”World Bicycle Day”.

Kattegattleden fick nyligen med bro över Genevadsån en mer kustnära och mer bilfri placering mellan havet och E6 söder om Halmstad. Foto: Gösta Löfström