–Vi minglar för framgång, säger Anneli Egestam. Foto: Åsa Hedlund

Personliga möten är viktiga

Personliga möten människor emellan blir allt viktigare. Göteborgsminglet ska vara en kickstart på dagen för den som söker nya affärskontakter. Höstens upplaga hålls den 21 september på Brewhouse i Gårda.

Jonas Ransgård (M), ordförande i GR

Göteborgsminglet är ett frukostmöte och en mötesplats för stadens och regionens näringsliv som genomförs två gånger per år.

–Till Göteborgsminglet går man inte för att sälja, här finns ändå ingen som kommit hit för att köpa, säger Anneli Egestam, kvinnan som genom sitt företag Egestam Marketing står bakom evenemanget tillsammans med aktörer från stans etablissemang. Här bokas det istället möten med dem man vill lära känna bättre för att se om man kan hitta nya gemensamma affärsmöjligheter.

Allt är möjligt

–Här möts alla möjliga branscher för att tänka nytt tillsammans med andra, hitta nya leverantörer, samarbetspartners, kunder och medarbetare. Allt är möjligt för den som ”vill, vågar och kan”, för att citera Kronér. Innovation är ju att kombinera två kända ting på ett nytt sätt. Även för dig som jobbar i storföretag är det bra att ha kontaktar utanför företaget, av olika skäl.

Pia Sandvik, vd i RISE. Foto: Sara Burman

Denna gång medverkar två superaktuella personer på scen. Göteborgsregionens ordförande, kommunalrådet Jonas Ransgård (M), berättar kort om hur 13 kommuner samverkar för att ta vara på idéer och erfarenhetsutbyte i syfte att stärka regionen nationellt och internationellt. Och Pia Sandvik, vd för nybildade forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, berättar om institutet som har över 2000 anställa och huvudkontor i Göteborg och ska hjälpa svenska företag att ligga i framkant, baserat på forskning.

Startups och lotsar

–Utöver alla spännande kontakter du knyter på Göteborgsminglet, träffar du även ett antal Startups som Juteborg som arbetar med den gyllene fibern jute, aktuellt med pilothus på Nordstans tak. Här finns även det sociala kaffeföretaget Rutasoka, kaffet som gör gott. Överskottet finansierar kvinnosjukhus i Kongo.

Stadens Företagslotsar är på plats för att lotsa dig till rätt myndighetskontakt. Och Göteborgs Stads upphandlingar och inköp berättar hur ditt företag kan bli leverantör och kan bidra till offentliga upphandlingars utformning, s k Innovationsupphandling. Mer om evenemanget finns på göteborgsminglet.se