Följ tunnelsänkningen här

Det andra tunnelelementet av tre till Marieholmstunneln sänks lördagen den 27 januari ner i den muddrade rännan på botten av Göta älv. (se sänkningen i realtid här).

Den 100 meter långa, 30 meter breda, 10 meter höga och 25000 ton tunga tunneldelen ligger och flyter knappt synbar, endast några decimeter syns ovan vattenytan. På lördagen dras den till sin rätta position och den komplicerade och väderkänsliga sänkningsprocessen påbörjas.

Den involverar ett åttiotal personer som är experter på komplicerade tunnelbyggen. Mest ”sänkningsaction” kommer det att vara under lördag 27 januari. Sänkningen görs genom att fyra ballasttankar som installerats i tunneldelen fylls med vatten. Med hjälp av ett vajerspel, bogserbåtar och flera dykare som kommer att inspektera processen under vattnet kontrollerades sänkningen.

Hela sänkningsprocessen med bogsering från parkeringsläget, positionering och sänkning av tunneldelen kommer att ta ungefär två dygn, sedan genomförs de sista arbetena under vatten de resterande fem dygnen. Efter att tunneldelen ligger på plats under botten påbörjas planering och muddring inför sänkning av den tredje tunneldelen.

Tredje delen sänks i höst

Den första tunneldelen sänktes i december intill en redan byggd blivande nerfart i tunneln och den sista delen, som nu byggs i torrdockan vid Marieholm, ska sänkas sent i höst. 2020 ska Marieholmstunneln vara klar för trafik.