Anders Nilsson, arkitekt SAR på Liljewall arkitekter

Arkitekt lyfter det mänskliga

Kungälvs kommun har satsat på en spännande och gedigen arkitektur i sitt nya vattenverk i Dösebacken (bild längst ner i artikeln), som minner om fornstora dagar från början av förra seklet då arkitekturen var en viktig del i stoltheten över den nya tekniken.

Humboldt Universität, ett exempel på klassicistisk stil, arkitekt Max Dudler

Jag har haft som förebild sekelskiftesbyggnader i den klassicistiska stilen, och blandat det formspråket med små variationer i fönsterbredder och nischer för att göra byggnaden mindre stel, berättar Anders Nilsson, arkitekt SAR på Liljewall arkitekter i Göteborg.

Förebilder finns i Berlin byggda under de senaste tio åren i en avskalad twist på klassicistisk stil, med de stående mänskliga proportionerna till skillnad mot det modernistiska som är en liggande arkitektur med fokus på det industriella och det snabba. Formen är rationell och speglar tekniken genom att den högre delen av byggnaden kombineras med filterteknik som kräver högre plats och entrén som då också blir inbjudande genom större höjd.

Internationella förebilder

De klassiska formerna fokuserar på det mänskliga. Det ser man i exemplen från Berlin och även från Kungälvs vattenverk. Där fasaden är i fokus med slaget tegel i röd/bruna nyanser och sintrade skinande ytor som får upp det intilliggande vattnet och skapar spännande nyanser. Det finns också grönaktiga inslag i fasadteglet för att byggnaden ska smälta in i sin omgivning och ta in den omgivande gröna miljön med skog och grönska. Då byggnaden är stor är det också positivt att få upp tonerna från naturen i fasaden för att förankra den i sin plats.

Jacobs University i Bremen

Det finns många spännande projekt som jag har studerat i Berlin av arkitekterna Max Dudler och David Chipperfield, berättar Anders Nilsson. De har gett mig stor inspiration genom den nya tolkning av klassicism som de har skapat. Ett exempel är Jacobs University i Grohn i Bremen, skapat av Max Dudler.

För att klara det ökande antalet studenter med sportinriktning och det ursprungliga universitetet som ett sport campus, tog man steget och byggde denna nya multibyggnad där den stora öppna hallen utgör centrum omgiven av olika funktionella rum. Tankarna går till de antika templen. Fasaden i vackert tegelarbete bekräftar interiören. De höga fönstren, utan fönsterfoder, delar upp fasaden i sektioner samtidigt som de ger det fantastiska ljusinsläppet.

Ritade Nobelcenter

David Chipperfield gallerihus i Berlin

En annan favorit är David Chipperfields museum i Berlin på Museum inseln. Museum inseln är en ö i floden Spree och ingår i Världskulturarvet. Här finns museer som är flera hundra år gamla. Denna byggnad från år 2009 har också en nytolkning av klassicism, här med ett ljust tegel. Chipperfield är känd för oss svenskar genom att ha ritat det vinnande förslaget till Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm.

Kungälvs nya vattenverk i Dösebacken har ritats av Anders Nilsson

MARIE LOUISE AARÖE