Hamnen gillar tyngre lastbilar

DEBATT En hamn är förbindelsen mellan land och hav. Det är bara i en hamn som de tre transportslagen sjöfart, tåg och lastbil möts. För att vässa Sveriges konkurrenskraft krävs det att dessa transportslag samverkar på bästa möjliga sätt. Det skriver Magnus Kårestedt, vd i Göteborgs Hamn AB, och konstaterar:

När det gäller lastbilstransporter finns det två lågt hängande frukter för att öka effektiviteten och miljönyttan – längre och tyngre fordon.

Läs hela artikeln »

Carl Bild hyllar Öresundsbron

Öresundsbron, Sveriges fasta förbindelse med Danmark och kontinenten. Foto: Marie Louise aaröe

Sveriges fasta förbindelse med Danmark och kontinenten. Foto: Marie Louise Aaröe

I en debattartikel i Dagens Industri hyllar utrikesminister Carl Bildt Öresundsbron och dess betydelse för integrationen mellan Sverige och Danmark och Sveriges närmande till kontinental-Europa. Med tillstånd från DI ( www.di.se/debatt ) och Carl Bild publiceras artikeln även här i Syd- och Västsveriges Affärstidning.

Läs hela artikeln »

”Göteborg skulle behöva lägga energin på visioner för staden”

Debatt. Krisen i Göteborg är dyr för göteborgarna. Och, då syftar jag inte på storleken på det hittills avslöjade myglandet. Det utgör, än så länge, i sammanhanget, små belopp. Problemet är snarare att myglandet tar uppmärksamhet från vad som egentligen är viktigt, nämligen stadens visioner och hur visionerna skall genomföras.

Det skriver Anders Källström, tidigare vd för Västsvenska Handelskammaren, Rederi AB Transatlantic m m, och nu nominerad av Göteborgsmoderaterna till kommunfullmäktigevalet nästa höst. Och han fortsätter:

Läs hela artikeln »

Sjöfarten är ett viktigt trafikslag

Debatt. Sjöfarten har en outnyttjad kapacitet för att direkt kunna avlasta och komplettera övriga trafikslag med stora tillkommande volymer gods och passagerare.

I sitt remissvar till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 svarar Sveriges Redareförening att det i förslaget saknas ett trafikslagsövergripande synsätt som inkluderar sjöfarten. I tillhörande miljökonsekvensutredning saknas sjöfartsalternativet helt. Hur ska sjöfarten kunna bli ett alternativ till väg, järnväg och flyg om sjöfarten inte finns med som en lösning?

Läs hela artikeln »

Sverige bör kräva lagstiftning genom EU om giftfria kläder

Debatt. Svensk textilindustri har länge arbetat för att minska förekomsten av farliga kemikalier i textila produkter. Detta frivilliga arbete, som bedrivs i samråd med olika svenska myndigheter, var i början mycket framgångsrikt. Men det var under en tid när merparten av textiltillverkningen låg i Sverige eller våra grannländer. Idag, när merparten av tillverkningen sker i länder utanför EU, räcker det inte med frivilliga överenskommelser.

Ola Toftegaard är en av sex debattörer som talar för internationella regler för giftfria kläder.

Under årens lopp har det utvecklats en praxis om vilka ämnen som inte alls bör förekomma i textilier, alternativt bara bör förekomma i låga halter. En svårighet är dock att denna praxis inte är standardiserad, utan skiljer sig åt mellan olika miljömärkningar. De krav som ställs är ofta snarlika, men detaljerna varierar.

Detta skapar problem för tillverkare och importörer eftersom olika inköpare vill uppfylla olika märkningskriterier. Kraven varierar mellan olika länder, även inom EU.

Läs hela artikeln »

Life Science en framtidsbransch

Debatt. Vi är beredda att satsa på medicinsk forskning och utveckling och uppmuntra till att sjukvårdspersonalens innovationer tas till vara och kan kommersialiseras. Tillsammans med en progressiv politik på riksplanet, där regeringen arbetar för att underlätta och stödja företagande kan vi skapa en framtidsbransch för Västsverige. Det skriver regionrådet Johnny Magnusson (m):

Johnny Magnusson (M). Foto: Sergio Joselovsky

Västra Götalandsregionen har de senaste åren genomlevt en omtumlande lågkonjunktur som nu vänts till en begynnande högkonjunktur. Vad som nu behövs är en långsiktig och visionär diskussion kring hur Västsverige skall utvecklas, hur vårt näringsliv skall se ut och på vad vi skall försörja oss.

Sverige är ett industriland präglat av en hög kunskapsnivå i befolkningen. En stor andel av befolkningen är högskoleutbildad och vi ligger långt framme i olika teknikområden, bland annat IT och bioteknologi. Det är en styrka vi måste bli bättre på att utnyttja.

Läs hela artikeln »