Vem talar om förluster i välfärden?

KRÖNIKA Det är märkligt att det i den aktuella debatten höjs så många röster mot privata vinster i välfärden, men att det aldrig talas om offentliga förluster i välfärden. Alltså det som uppstår när samma pengar förbrukas men av offentliga utövare, kommuner och landsting, men resultatet ändå blir dåligt.

Läs hela artikeln »

Viktiga milstolpar för Västsverige

En 250 meter lång tunnel i två rör genom Gerumsberget är en del av Världsarvsetappen av E6 i Bohuslän. Foto: Kasper Dudzik

En 250 meter lång tunnel i två rör genom Gerumsberget är en del av Världsarvsetappen av E6 i Bohuslän. Foto: Kasper Dudzik

KRÖNIKA

Tre infrastrukturprojekt med stort symbolvärde för Västsverige förverkligas detta år. I somras slutfördes utbyggnaden av E6 som motorväg genom Bohuslän. Under hösten invigs den sista motorvägsetappen av R40 (del av sträckan mellan Borås och Ulricehamn). Och i december tas tågtunneln genom Hallandsås i bruk. Alla projekten har en orimligt lång historia, men betyder mycket när de nu väl är klara.

Läs hela artikeln »