Näringslivet formulerar visioner

Västsvenska Handelskammaren går från ord till handling. Fem av 100 olika idéer som tagits fram i ett omfattande visionsarbete bland företagen ska börja förverkligas omgående.

Det västsvenska näringslivet har stora visioner för framtiden. Lagom till Västsvenska Handelskammarens 350-årsjubileum presenteras resultatet av ett idéarbete som pågått under ett års tid och som resulterat i tio temaområden och sammanlagt 100 olika initiativ under dessa.

En del galna idéer

-Handelskammaren har under sin 350-åriga historia, allt sedan Göteborgs Köp- och Handelsgille bildades 1661, medverkat i många viktiga initiativ, bland annat bygget av slussarna i Trollhättan, tillkomsten av Handelshögskolan, Svenska Mässan och Universeum. Och vi vill fortsätta spela en roll för Västsverige, säger Handelskammarens vd Johan Trouvé.

-Vår vision om Ett gränslöst Västsverige innehåller 100 olika initiativ, några kanske helt galna, andra sådana som vi kan börja förverkliga redan i morgon.

Läs hela artikeln »

Fortsatt konjunkturoptimism bland de västsvenska företagen

Det västsvenska näringslivet tror till klart övervägande del på oförändrad eller ökad produktion och försäljning det närmaste halvåret. Mellan 12 och 17 procent av företagen räknar med minskad produktion, med undantag för Fyrbodal, där pessimismen är något större.

Än har vi inte sett slutet på avmattningen, är budskapet från Kenneth Krantz t v och Göran Grahn. Foto: Gösta Löfström

I hela Västra Götaland tror 78 procent på oförändrad eller ökad produktion och försäljning och 16 procent på minskad. Men Svenskt Näringsliv ser en nedgång framöver jämförbar med den hösten 2008 och varnar för en svensk BNP-tillväxt på endast 0,2 procent nästa år och 0.9 procent året därpå. Prognosen för det här året är 4,1 procent.

Läs hela artikeln »

Videospelens fader till Gothia Science Park i Skövde

Mr Nolan Bushnell, kallad The father of the video game industry, kommer till Swedish Game Conference i Gothia Science Park i Skövde den 5 – 6 oktober.

Nolan Bushnell kommer till Skövde

-Det är stort, han är en ikon i branschen, säger Per-Arne Lundberg, ansvarig för dataspelssatsningen i Gothia Science Park.

Mr Nolan Bushnell är känd som grundaren av Atari. Han är också mannen som gjorde ett av de första dataspelen känt – Pong. Han är helt enkelt en legend inom dataspelsbranschen, i hela världen.

Han blir en av huvudtalarna på Swedish Game Conference som är tillbaka, i utökat format.

-Vi har ett mycket spännande program som spänner över två dagar. Deltagarna kommer att få en inblick i vilka spel för underhållning som ska börja utvecklas nu och hur du kan använda spel som metod för att träna och utbilda. Dessutom genomförs ett seminarium med fokus på akademisk utbildning och hur den kan anpassas till spelbranschens kompetenskrav, berättar Sebastian Badylak, projektledare för SGC.

Aktuella adresser är www.tgin.se och www.gsp.se

 

Elos gör strategiskt förvärv

Renrumsmontering vid Elos av produkter för bl a dental implantatindustri.

Börsnoterade Elos-koncernen med säte i Lidköping har förvärvat Microplast AB i Skara, vilket ska stärka erbjudandet i affärsområdet Medicinteknik.

Microplast formsprutar precisionsdetaljer i termoplaster till kunder inom medicin- och bioteknik. Verksamheten är lokaliserad till Skara och har 16 anställda. Bolaget omsätter drygt 25 miljoner kronor med god lönsamhet.

-Förvärvet av Microplast är ett viktigt strategiskt steg i att utveckla vårt erbjudande som en
 kompetent utvecklings- och produktionspartner inom Medicinteknik, säger Göran
 Brorsson vd och koncernchef i Elos.

Läs hela artikeln »

Fortsatt mycket god konjunktur

Göran Grahn t v och Kenneth Krantz presenterade den senaste konjunkturprognosen. Foto: Gösta Löfström

Svenskt Näringsliv varnar för en förestående avmattning i den starka konjunkturutvecklingen, men företagen ser inte problemet ännu i sina orderböcker. De räknar med fortsatt stark ökning av försäljning och produktion det närmaste halvåret.

-Det håller på att bli en mer normal nivå på tillväxten, säger Kenneth Krantz, västsvensk regionchef för Svenskt Näringsliv.

Läs hela artikeln »

Största ordern för Opcon Bio

Bioenergi. Opcon Bioenergy ska bygga ett nytt bioenergieldat kraftvärmeverk i Marjarp åt Falbygdens Energi. Opcon Bioenergy är dotterbolag till börsnoterade Åmål-baserade energi- och miljöteknikföretaget Opcon.

Falbygdens Energi är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Den högeffektiva kraftvärmeanläggningen, som drivs med bioenergi, ska stå klar 2012 för att leverera grön el och värme till Falköping. Anläggningen är på 12 MWth och 2,4 MWel.

Ordervärdet uppgår till drygt 80 mkr och är Opcon Bioenergys största order hittills.

-Att vi vann den här upphandlingen är ett styrkebesked. Vi ser småskalig bioenergieldad kraftvärme som en framtidslösning såväl ekonomiskt som för miljön. Att kombinera elproduktion på det här sättet med fjärrvärmeproduktion är numer lönsamt även för mindre anläggningar, säger Claes Scheibe, vd Opcon Bioenergy.

-Investeringen i småskalig kraftvärme gör att vi kan bibehålla vår leveranssäkerhet och leverera förnybar energi genom ”Bra Miljöval” till våra kunder i Falköping, säger Falbygdens Energis vd Lars Ohlsson.

 

Stark västsvensk konjunktur

Konjunkturen i Västsverige förstärks ytterligare under andra delen av året. Det spår Västra Götalandsregionens regionutvecklingssekretariat i sin konjunkturbarometer, som grundar sig på intervjuer med 1.000 företag.

-Vi ser en fortsatt stark konjunkturuppgång, säger regionutvecklingsdirektör Bertil Törsäter. Mest positivt är den starka ökningen av sysselsättningen inom hela näringslivet. Sysselsättningsökningen har under det senaste året varit starkare i Västra Götaland än i övriga riket.

Läs hela artikeln »

Ingen västsvensk kommun i kommunrankingens topp

Ingen västsvensk kommun placerar sig bland topp tio i Svenskt Näringslivs ranking kring lokalt företagsklimat i år. Högst kommer Härryda (12). Men Svenljunga och Mellerud framstår som raketer. Ingen västsvensk kommun dyker anmärkningsvärt, men Färgelanda intar sista plats – i landet.

-Företagsklimatet är viktigt därför att med ett bra sådant blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag, säger Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västsverige.

Läs hela artikeln »