Ingen västsvensk kommun i kommunrankingens topp

Ingen västsvensk kommun placerar sig bland topp tio i Svenskt Näringslivs ranking kring lokalt företagsklimat i år. Högst kommer Härryda (12). Men Svenljunga och Mellerud framstår som raketer. Ingen västsvensk kommun dyker anmärkningsvärt, men Färgelanda intar sista plats – i landet.

-Företagsklimatet är viktigt därför att med ett bra sådant blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag, säger Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västsverige.

Läs hela artikeln »