Stephan Müchler lyfter viktiga EU-perspektiv. Foto: Roger Nellsjö

Region Skåne dyrare än EU

Sydsvenska Handelskammarens vd Stephan Müchler ger perspektiv på Sveriges kostnader för EU-samarbetet. Enbart Region Skåne kostar de svenska skattebetalarna mer.

I det senaste numret av Handelskammarens publikation Sydsvenskt Näringsliv ställer Stephan Müchler frågan hur stort EU egentligen är och han ger själv svaret:

” Sanningen är, skriver han, att av varje 100-lapp en svensk skattebetalare betalar går EN krona till EU. Resten hanteras av politiker på kommunal, landstingskommunal/regional eller nationell nivå. Man skulle ju kunna tänka sig att man granskade de utgifterna lika mycket.

Tittar man sedan på hur stora organisationerna är så har exempelvis Region Skåne fler anställda än hela EU-kommissionen totalt, 35 000 mot kommissionens 32 000. EU-parlamentets 7 500 medarbetare är färre än Arbetsförmedlingens över 9 000 och Ministerrådets 3 500 anställda är färre än (det svenska) regeringenkansliets 4 800. Detta är viktiga att hålla i minne när man på visst håll försöker få EU att framstå som en resursslukare av icke anat mått.

Givetvis skall alla offentliga medel användas mycket varsamt, men det är svårt att se att en organisation som har till uppgift att skapa regelharmoni, öppna gränser och fri handel inte skulle ha sitt berättigande. Det gäller inte minst i tider av ökad protektionism, nationalism och slutenhet. Historien visar att det inte är medicinen för välstånd och tillväxt”, skriver Stephan Müchler.

Tillåt undertecknad att konstatera att detta är ett av många exempel på det budskap jag har i min krönika här intill om ”hidden facts” som ett kanske större problem i media än de nu så omtalade ”fake news”. Hur många journalister i den ”seriösa etablerade” svenska pressen har lyft de perspektiv som Stephan Müchler här presenterar? Det är många relevanta fakta som kommer alltför få av mediakonsumenterna till del.

GÖSTA LÖFSTRÖM