Bloggtips om Göta älv

Vänersjöfarten, Göta Älv och slussarna i Trollhättan är högaktuella i infrastrukturdebatten, inte minst därför att slussarna står inför behovet av miljardinvesteringar. Sjöfartstidningen Henrik Ekberg bloggar om Göta Älvdalen och godstransporterna på de inre vattenvägarna.

Slussarna i Trollhättan är trånga och slitna och behöver ersättas av nya.

”Vill man ha en historisk beskrivning av älvens betydelse för sjöfarten i landet finns nu en ny bok ute om ämnet”, skriver Ekberg. ”I Bo Björklunds Göta älvdalen kan man läsa om hur timmermosor flottades från Vänerland till Göteborg och hur Alesnickare flottade hus till Göteborg och Bohuslän. Men också om hur träskroven ersattes av komposit och stål och hur slussarna med tiden växte”.

För att kunna blicka in i framtiden måste man också kunna se bakåt och ta historien till hjälp. Bloggaren hoppas ”att beslutsfattarna framöver fattar rätt beslut som innebär att man även om hundra år kan läsa nyskrivna böcker om hur sjöfarten blomstrade på Göta älv under 2000-talet”.