Carl Bild hyllar Öresundsbron

Öresundsbron, Sveriges fasta förbindelse med Danmark och kontinenten. Foto: Marie Louise aaröe

Sveriges fasta förbindelse med Danmark och kontinenten. Foto: Marie Louise Aaröe

I en debattartikel i Dagens Industri hyllar utrikesminister Carl Bildt Öresundsbron och dess betydelse för integrationen mellan Sverige och Danmark och Sveriges närmande till kontinental-Europa. Med tillstånd från DI ( www.di.se/debatt ) och Carl Bild publiceras artikeln även här i Syd- och Västsveriges Affärstidning. 

Utrikesminister Carl Bildt. Foto: Johan Ödmann

Carl Bildt. Foto: Johan Ödmann

I dag (16/6 -14) är det 20 år sedan beslutet togs att bygga Öresundsbron. När jag en solig majdag nyligen passerade på bron kunde jag ännu en gång konstatera att den är ett monument, skriver utrikesminister Carl Bildt (M), vars regering fattade beslutet.

I dag för 20 år sedan godkände den dåvarande regering, där jag var statsminister, byggandet av en fast förbindelse över Öresund. Det var en tid då mycket i Sverige förändrades. Vi gick in i den Europeiska unionen. Vi genomförde valfrihetsreformer. Genom ökad frihet och rörlighet skapades nya möjligheter. Integration och infrastruktur gav tillväxt, jobb, ökad samhörighet och trygghet.

Beslutet hade föregåtts av flera decenniers diskussion. Vissa debattörer hade uttryckt oro för miljökonsekvenserna. Men när omfattande utredningar hade konstaterat att oron var obefogad så återstod inga rimliga argument mot bron. Och nästan exakt sex år senare – i juli 2000 – kunde förbindelsen öppnas.

När jag en solig majdag för några veckor sedan passerade på Öresundsbron kunde jag ännu en gång konstatera att den är ett monument – dessutom ett ganska vackert sådant – över hur täta de dansk-svenska banden har blivit. Där på Öresundståget satt danskar och svenskar på väg till sina arbeten eller utbildningar. Många skåningar som hade flugit hem till Kastrup. Säkert också några som bara skulle över för att roa sig eller se käresta och vänner på andra sidan. Förmodligen satt någon passagerare lutad över sin smarta mobil för att se någon av de så populära tv-serierna i Öresundsmiljö.

Jag kom sedan till den rejält upprustade centralstationen i Malmö. En stund senare mötte jag studenter på Malmö högskola, påfallande många av dem är utbytesstudenter från hela världen. Den fasta förbindelsen har varit nyckeln till skapandet av en dynamisk Öresundsregion, och har kraftigt bidragit till att utveckla Malmö och göra regionen internationellt attraktiv.

Över det sund som svenska och danska soldater för bara några sekler sedan korsade på väg till blodiga uppgörelser, pendlar 15.000 dagligen över bron. En vanlig dag har den totalt 71.000 resenärer. Totalt korsas sundet av 92.000 resenärer varje dag – nästan dubbelt så många som före bron.

Omkring 85 procent av brons resenärer bor i Öresundsregionen. Förbindelsen knyter alltså inte bara ihop våra länder. Den skapar också en region omkring Malmö, Lund och Köpenhamn.

Det är förstås positivt. Nu måste vi utnyttja alla möjligheter som finns till fortsatt integration mellan Skåne och Själland, Sverige och Danmark och det övriga Europa.

Öresundsregionen kan bli en europeisk tillväxtnod på de områden där regionens styrkor ligger. Ett uppenbart exempel är forskning och utbildning.

I regionen finns elva universitet och högskolor med omkring 150.000 studenter och cirka 10.000 doktorander. I Lund byggs nu det så kallade MAX IV-laboratoriet, en hypermodern anläggning som ska samla internationell forskning inom bland annat kärn- och acceleratorfysik. Sedan tidigare planeras i Lund också European Spallation Source – en sameuropeisk anläggning för forskning inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Det sägs bli världens mest kraftfulla neutronkälla.

Det är också viktigt att Öresundsregionen i sin tur fortsätter att närma sig exempelvis Nordtyskland och andra regioner. När det nu finns fasta förbindelser över både Öresund och Stora Bält blir den mellan danska Lolland och tyska Fehmarn ett viktigt steg för att fysiskt binda ihop Sverige och Danmark med den europeiska kontinenten.

Ytterst handlar det om att i Sverige och omvärlden föra en politik som övergripande leder till en god ekonomisk utveckling och starkare samarbete över våra gränser.

Alliansregeringen vill att över fem miljoner svenskar ska ha ett jobb 2020. Det betyder att jobben ska bli 350.000 fler, utöver de 250.000 jobb som har tillkommit sedan 2006. Det kommer att bli vägledande för alliansregeringens förslag och reformer inför nästa mandatperiod. Samtidigt ska vi, tillsammans med bland annat den danska regeringen, fortsätta att verka för ett utökat nordiskt samarbete, ett effektivare EU och en ökad global frihandel.

En sådan utveckling får positiva effekter inte bara på den svenska sidan av sundet, utan bidrar också ytterligare till en starkare och sammanbunden Öresundsregion.

Carl Bildt, utrikesminister (M)