Första kråkboet på Peberholm. Foto: Peter Brinch/Øresundsbron

Dubbel tillväxt vid Öresund

Trafiken ökar på Öresundsbron och ekonomin är god för Öresundsbrokonsortiet som kommer att ha betalat bron om 17 år. Och på den konstgjorda ön Pepparholm är naturens av människan opåverkade tillväxt mycket god. Nya växt- och djurarter tillkommer hela tiden.

Växtligheten blir allt tätare på ön

Pepparholm, eller Peberholm som den egentligen heter, är den del av Öresundsbroförbindelsen där bron från Malmö landar och bil- och tågtunneln in mot Köpenhamn tar vid. Vid årets pressträff på Pepparholm som Öresundsbrokonsortiet arrangerade, gavs intressant information om hur den allt tätare växtligheten lockar till sig nya arter, samtidigt som andra arter lämnar. Det handlar om naturlig utveckling och förändring.

I år är det mer tydligt än någonsin att naturen på Peberholm är i förändring. Från att ha varit en kal och grusig ö är nu växtligheten tätare än någonsin. Det leder till att nya arter finner sig ett hem här. För första gången har till exempel ett kråkbo hittats i en björk. Härmsångare och lövsångare, som vanligen trivs bäst i skog och snår, finns i år för första gången på ön.

Det stora antalet gäss (vitkindad gås och grågås) har efter hand skapat ett tunt lager av torv, som i sin tur utgör grogrund för mossor och växter.

Strandvedel, en raritet i Sverige. Foto: Gösta Löfström

Snabbare utveckling än väntat

Den fyra kilometer långa och som mest 400 meter breda konstgjorda ön i Öresund bestod från början av muddermassor från Öresund omgärdade av skyddande sprängsten, bland annat från Bohuslän. Sedan den stod klar före broinvigningen år 2000 har floran och faunan fått utvecklas helt på egen hand utan direkt mänsklig påverkan. Utvecklingen har gått mycket snabbare och bjudit på mer mångfald och variation än någon trodde från början. Ön är inte tillgänglig för allmänheten.

Sötvedel är tämligen sällsynt, men trivs på Peberholm. Foto: Gösta Löfström

Med tiden har 550 växtarter, 700 arter av insekter och spindlar samt cirka 30 häckande fågelarter etablerat sig på ön liksom den grönfläckiga paddan och däggdjur som mus och hare.

Bengt Örneberg, Hans Ohrt och Christian Ebbe Mortensen brukar informera pressen om flora och fauna på Peberholm

Halvvägs till helt avbetald broförbindelse

Och så tillbaka till det förstnämnda. Ekonomin är god för Öresundsbrokonsortiet. Bron fyller den 1 juli 17 år och om ytterligare 17 år beräknas investeringen på nära 40 miljarder kronor vara betald. Och då ska delägarna också ha fått utdelning från och med år 2018.

Bokslutet för 2016 visar ett rörelseresultat på 1,3 miljarder DKK. Vägtrafiken ökade med 5,1 procent. I genomsnitt passerade dagligen 20 283 fordon. Under tiden januari – maj 2017 passerade i snitt 18.900 fordon per dygn, varav 17.000 personbilar och 1300 lastbilar.

GÖSTA LÖFSTRÖM

På konstgjorda Peberholm övergår Öresundsbron i tunnel in mot Köpenhamn