Farledsfördjupningen syftar till att ge plats för världens största fartyg fullastade. Illustration: Göteborgs Hamn

Farleden måste fördjupas

Tunga företrädare för flera av Sveriges största företag kräver att regeringen säkrar finansieringen av en fördjupad farled in till Göteborgs Hamn. Bakgrunden är att Trafikverket prioriterat bort mångmiljardprojektet i sitt förslag till nationell plan för åren 2018 – 2029.

Den gigantiska muddringen av inloppet syftar till att Göteborgs Hamn, Skandinaviens största hamn, ska erbjuda ett ökat djupgående, från dagens 13,5 meter till 17,5 meter. Detta för att hamnen ska kunna ta emot väldens allt större containerfartyg fullastade och bevara och utveckla direkttrafiken till bland annat Asien. I dag kan de största, 400 meter långa fartygen bara komma in till Göteborg när de är lättare lastade.

Kostnaden för farledsfördjupningen är beräknad till mellan 3,5 och 4 miljarder kronor och beskrivs, bland annat i Riksdagen, som ett nationellt intresse.

Dagens Industri berättar om ett brev till regeringen som undertecknats av AB Volvos vd Martin Lundstedt, Volvo Cars vd Håkan Samuelsson och Castellums vd Henrik Saxborn med flera tunga näringslivsnamn. De varnar för de negativa konsekvenser det medför om regeringen inte bidrar till att farledsfördjupningen kommer till stånd.

Avgörande för svensk industri

Farledsfördjupningen står högt upp på Magnus Kårestedts och svensk industris önskelista. Foto: Göteborgs Hamn

Bland annat har Göteborgs Hamn i sitt remissvar på förslaget sagt att farledsfördjupningen måste bli ett så kallat namngivet objekt i planen för förverkligande och inte bara pekas ut som en brist i planerna.

–Vi riskerar att tappa den Asientrafik som är så viktig för svensk industri, har hamnens vd Magnus Kårestedt sagt.

Både Trafikverket och Sjöfartsverket har beskrivit fördjupningen som en samhällsekonomiskt mycket god affär.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten mot världen för stora delar av svensk industri och handel. 30 procent av all svensk utrikeshandel går den här vägen.

GÖSTA LÖFSTRÖM