Flaskhals bort på Västkustbanan

Det nya dubbelspåret firades med veterantåg och folkfest. Foto: Ylva Sund Trafikverket

Ännu en flaskhals på Västkustbanan är bortbyggd. Nu är dubbelspåret klart på järnvägen mellan Ängelholm och Förslöv på södra sidan om Hallandsås. Men även när tunneln genom åsen blir klar om tre år kommer det att finnas flaskhalsar kvar på Västkustbanan i många år.

Det kan komma att dröja tio år innan hela Västkustbanan utgörs av dubbelspårig järnväg.

Projekt Ängelholm – Förslöv, som invigdes den 20 maj, omfattar totalt tio kilometer dubbelspår.

Kommunalrådet Åsa Herbst (M) välkomnar dubbelspåret. Foto Maria Linde

–Genom dubbelspåret förbättras Ängelholms, nordvästra Skånes och hela regionens goda kommunikationsmöjligheter ytterligare, säger Åsa Herbst (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm. Flygplats, Europaväg och dubbelspårig tågförbindelse utmed Västkustbanan ger utmärkta förutsättningar för både in- och utpendling.

Ännu en kapacitetsbegränsande flaskhals är härmed borta från Västkustbanan. Dubbelspår mellan Ängelholm och Förslöv är en förutsättning för att klara av trafiken till och från Hallandsåstunneln, som blir trafikklar 2015. Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö är idag till 85 procent dubbelspårig. Än dröjer det dock innan det långsiktiga målet 100 procent är förverkligat.

Fler flaskhalsar

Den flaskhals på Västkustbanan som passagen av Varberg utgör beräknas inte kunna bli bortbyggd förrän efter 2020. Projektet omfattar totalt sju kilometer dubbelspårig järnväg, cirka tre kilometer bergtunnel, 300 meter betongtunnel och 800 meter betongtråg för nedfart till tunnel. Projektet innebär ny nedsänkt station för persontrafik i Varberg och ny bangård för godshantering. Regeringens tillåtlighetsprövning pågår och i den gällande nationella planen finns pengar för bygget först för under åren 2019-2021.

Nästa flaskhals, sträckan Ängelholm – Maria strax norr om Helsingborg, kan börja byggas ut till dubbelspår tidigast 2016 och stå klar tidigast 2018.

Och den sista avgörande länken, passagen Maria – Helsingborg (cirka fem kilometer) kan enligt Trafikverket börja byggas tidigast 2020.

FAKTA HALLANDSÅS

Det byggs två stycken 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås mellan Båstad och Förslöv för att öka kapaciteten över Hallandsås från fyra tåg per timme till 24 och fördubblad möjlig godsvikt. En tunnelborrmaskin bygger och tätar tunneln med betongelement. 83 procent är redan färdig huvudtunnel. Byggstarten skedde 1992. Efter alla problem med vattenläckage i åsen och dåliga tätningsmedel skedde en omstart 2003. Arbetet löper nu planenligt och trafikstart beräknas till 2015. Total kostnad: 10,5 miljarder kronor.

Tunnelbygget genom Hallandsås pågår för fullt. Tunneln tätas med hjälp av betongelement. Foto: Ulf Angberg