2018 blir Stigbergskajen plats för kryssningsfartyg. Foto: Göteborgs Hamn AB

Förnyad Amerikaterminal

Stigbergskajen och den gamla Amerikaterminalen i Göteborgs Hamn blir åter plats för passagerarfartyg. Från nästa år blir den efter upprustning kryssningsterminal och kallas Nya Amerikaterminalen.

2017 är den sista säsongen som kryssningsfartyg kan lägga till i Frihamnen. Därefter ska området bebyggas med bostäder och kontor och nuvarande kryssningsterminal får maka på sig.

För över hundra år sedan avseglade Svenska Amerikaliniens första fartyg från Göteborg och fram till 1975 lade amerikabåtarna till vid Stigbergskajen och ”Betongskjulet”, som var en av de första byggnaderna helt av betong i Göteborg. Nu återuppstår den anrika Stigbergskajen som kryssningsterminal.

– Det här blir ett rejält uppsving för Göteborg som sjöfartsstad, säger Jill Söderwall, kryssningsansvarig på Göteborgs Hamn AB.

Perfekt läge

– Läget är perfekt med gångavstånd till mysiga stadsdelar som Majorna, Linné och Haga, eller en kort resa med kollektivtrafik eller utflyktsbussar till centrum. Dessutom kommer mottagandet av turisterna bli genuint och av mycket hög kvalitet då vackra och anrika Amerikaskjulet återuppstår som passagerarterminal.

Amerikaskjulet byggdes 1912 och fungerade som passagerarterminal fram till 1975. Därefter har byggnaden mest använts som kontor, idag bland annat av Göteborgs Hamn AB. Stigbergskajen gästas då och då av till exempel örlogsfartyg och skolskepp. En del av Amerikaskjulet kommer nu att göras om till mottagningshall med turistinformation, souvenirbutik och andra faciliteter.

Den maximala längden på anlöpande fartyg vid Amerikaterminalen blir 225 meter, 25 meter längre än dagens maxlängd i Frihamnen.

– Vi tror att Amerikaterminalen kommer att bidra till fler kryssningsanlöp till Göteborg. Ett bra välkomnande är mycket viktigt i den stenhårda konkurrensen om anlöpen, säger Jill Söderwall.

Cirka hälften av anlöpen varje år kommer under Älvsborgsbron och kan lägga till centralt. De största fartygen får, liksom tidigare, lägga till vid terminalen i Arendal.

Kajen ska renoveras
Innan premiärsäsongen 2018 ska hela utsidan av Stigbergskajen renoveras. Tio meter kaj ska till och med rivas och byggas upp helt på nytt. Dessutom ska pållare förstärkas, ramper byggas och bussuppställningsplatser göras i ordning.

– Det är en gammal kaj, Göteborgs första kaj för oceantrafik, och underhållsbehovet är stort. Nu håller vi ett högt tempo för att få klart allt till de första anlöpen 2018, säger Jill Söderwall.

Redan nu är 17 fartyg inbokade till nya Amerikaterminalen. Sedan 2008 har Göteborgs Hamn AB och Göteborg & Co ett aktivt samarbete för att marknadsföra Göteborg som kryssningsdestination. En toppnotering gjordes 2014 då 73 fartyg kom med över 100 000 passagerare.

1975 upphörde Svenska Amerikaliniens passagerartrafik med M/S Kungsholm till Göteborg. Nu får Stigbergskajen nytt internationellt liv.