Första tunnelelementet är snart klart för bogsering ut från torrdockan. Foto: Casper Dudzik

Del av tunneln ska sjösättas

Om 3,5 år kommer biltrafiken att susa fram genom nya Marieholmstunneln under Göta älv i Göteborg. Ett komplement till befintliga Tingstadstunneln. Sista veckan i april planeras sjösättningen av det första av tre tunnelsegment. Allmänheten har möjlighet att beskåda händelsen.

Marieholmstunneln för biltrafik ska komplettera den befintliga Tingstadstunneln. Allt för att öka kapaciteten och minska sårbarheten i Göteborgs transportsystem.

Marieholmstunnelns första segment väger 25 000 ton och är 100 meter långt, 32 meter brett och 10 meter högt. Det byggs i en torrdocka i nära anslutning till sin framtida placering och kommer att bogseras ut i april för att sedan sänkas på plats i höst. För att segmentet ska kunna flyta förses det med temporära gavlar i segmentets ändar.

Spektakulärt och unikt

Stein Kleiven, Trafikverkets projektchef

–Sjösättningen är ett mycket spektakulärt moment i bygget av tunneln, säger Stein Kleiven, som är Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen. Dessutom är det en unik händelse. Det färdigställs endast ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen.

Vid transporten från dockan till parkeringsläget i älven används dels ett komplicerat vajerspel, där man vinschar ut tunnelelementet från dockan för att sedan som sista moment använda en bogserbåt som kompletterar vajerspelet. Momentet tar cirka tre till fyra timmar.

Minutiös planering

–Inget oväntat har inträffat hittills, allt har gått enligt plan. Principerna för placering av tunnelelementen är trots allt ganska traditionella, men hela proceduren med sjösättning, flyttning över älven och sänkning på plats kräver förstås en omfattande och minutiös planering, säger Stein Kleiven.

–Ingenting får gå fel. Det är otroligt stora värden som står på spel och risker för alla människor som är inblandade.

Det element som nu sjösätts kommer att ligga i parkeringsläge strax utanför torrdockan tills det är dags att genomföra sänkningsprocessen senare i höst. Allmänheten kommer att kunna se processen från gång- och cykelbanan på nya Marieholmsbron.

Del av Västsvenska paketet

Marieholmstunneln under Göta älv kommer att ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet. Tunneln ingår i Västsvenska Paketet och är kostnadsberäknad till 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.

Tunneln är också en del av den så kallade Marieholmsförbindelsen som inkluderar den redan invigda järnvägsbron Södra Marieholmsbron, som kompletterar den tidigare Marieholmsbron för riksviktig tågtrafik till och från Göteborgs Hamn och för Bohusbanan norrut mot Kungälv, Uddevalla och Strömstad.

GÖSTA LÖFSTRÖM

Tunnelsegmenten byggs i en torrdocka i direkt anslutning till älven. Foto: Kasper Dudzik