Tunneldelen dras över älven inför sänkning. Foto Kasper Dudzik.

Första tunneldelen på plats

En historisk händelse, en milstolpe och ett av de känsligaste momenten i projektet. Det första av tre tunnelelement för blivande Marieholmstunneln under Göta Älv i Göteborg har bogserats över älven och sänkts på sin plats på älvens botten.

Trafikverkets projektledare Johan Andrén och entreprenören Züblins produktionschef Robert Berghorn.

–Det är en spännande milstolpe för projektet och en historisk händelse i Göteborg, säger Trafikverkets projektledare för tunnelbygget Johan Andrén.

Marieholmstunneln ska vara klar för trafik år 2020. Den första tunneldelen som byggts i torrdocka vid Marieholm sjösattes i april. Under den gångna veckan har den dragits över älven med hjälp av ett avancerat wiresystem, bogserbåtar och dykare. Och sänkts på sin muddrade plats i älvbotten intill den platsgjutna nerfarten på Tingstadsidan. Detta under en sju dagar lång operation som krävt att farleden på Göta älv varit avstängd.

Spektakulärt, komplicerat och unikt

Det är en speciell och komplicerad process som kräver stor noggrannhet och särskild kompetens. Arbetet har involverat ett stort antal internationella experter på komplicerade tunnelbyggen.

Tunnelelementet är 100 meter långt, 30 meter brett och 10 meter högt och ska rymma tre körfiler i vardera riktningen. Vikten är 25000 ton.

–Sänkningen av tunnelelementet är inte bara ett spektakulärt och komplicerat moment, utan också något unikt eftersom det bara färdigställs ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen, säger Stein Kleiven, projektchef för Marieholmsförbindelsen.

Dags för tvåan i februari

När tunneldelen nu ligger på plats i botten påbörjas planering och muddring inför sänkning av den andra tunneldelen, som är färdigbyggt i torrdockan och som ska komma på plats i februari. Den tredje och sista tunneldelen ska var klar och sänkas hösten 2018.

GÖSTA LÖFSTRÖM

Tunnelnerfarten på Tingstadssidan är klar. Första sänkta tunnelelementet har dockats till denna. Foto Gösta Löfström