Nybilsförsäljningen fortsätter att öka.

Fortsatt ökad bilförsäljning

Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent. Det är 38:e månaden i rad med plussiffror.

–Den positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av en stark ekonomisk tillväxt, låga räntor, stabil arbetsmarknad och ett ökat intresse för privatleasing, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari är stämningsläget mycket ljust i svensk ekonomi och hushållens syn på sin egen ekonomi är fortsatt optimistisk, vilket är gynnsamt för viljan att investera i ny bil.

–Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar minskade dock i februari efter den kraftiga uppgången i januari. Stark konjunktur, ökat bostadsbyggande och ökade infrastrukturinvesteringar talar för att även 2017 blir ett bra år på lastbilsmarknaden, säger Bertil Moldén.