Jonas Hammarberg gav en livfull skildring om framtidens digitaliserade möjligheter och utmaningar. Foto: Marie Louise Aaröe

Frukostmöte om digitalisering

Digitaliseringen har många utmaningar och möjligheter och vi är bara i början. Många gamla sanningar får vi hänvisa till historieböckerna. För att skapa hoppet för framtiden och förstå är det angeläget att få kunskapen.

Den förmedlades vid ett frukostmöte av den digitala rådgivaren Jonas Hammarberg i Ängelholm Helsingborg Airports ankomsthall, en tidig fredagsmorgon strax innan första morgonplanet anlände från Stockholm.

Båstad Turism & Näringsliv tillsammans med Ängelholms Näringsliv bjöd in till frukostmöte under parollen; Digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Jonas Hammarberg rör sig över hela världen inte bara för att han är bosatt i Kuala Lumpur och Halmstad utan för att ta in vad som händer i världen och coacha samt dela med sig av sina upplevelser till världens företagsledare.

Medlemmar i Båstad Turism & Näringsliv och Ängelholms Näringsliv, bjöds på frukost av Ängelholm Helsingborg Airport.

Skruvat tempo

-Många ledare är fyllda av ångest inför framtiden, börjar Jonas Holmberg. Vi lever i en tid med ständigt nya utmaningar och i ett uppskruvat tempo. Den digitala revolutionen kom 1994-1996 och få förstod Internets stora möjligheter. Tio år senare den 7 januari 2007 släppte Apple sin första mobiltelefon och i och med detta blev världen global.

Det tog 75 år för telefonen att få genomslag, det tog 35 dagar för Angry Birds och det tog 19 dagar för Pokemon. Och det är ingen fluga och det är inte bara unga som jagar Pokemons. Föräldrar med barn går på jakt och team med pensionärer jagar runt i centrala Stockholm. Vi har helt bytt beteende. Den digitala spelvärlden är här för att stanna och kan också skapa mänsklig gemenskap.

Jakt på bekräftelse

I genomsnitt lyfter vi mobiltelefonen 237 gånger per dag och borstar tänderna två gånger. Vi trycker på gillaknappen för kompisens hummertallrik och känner oss bekräftade. Mina födelsedagshälsningar ökade i år från föregående år, jag är sedd och jag är bekräftad och dopaminet i hjärnan tickar igång av vällust.

Detta är vanebildande och när lampan eventuellt slocknar blir det tyst och tomt. Man säger att vi i Sverige aldrig haft det så bra som i dag och samtidigt mår så många dåligt. I en värld som digitaliseras allt mer blir de mänskliga mötena allt viktigare. Och det är här de nya jobben kommer att finnas.

De stora bolagen faller och de små nya tar över. Kodak är ett exempel som hade sitt resultatmässiga bästa år tre år innan de gick i konkurs. Och vem har i dag en Nokia mobiltelefon? Som var en självklarhet för några år sedan. Detta händer i alla branscher.

Motivation skapar engagemang

Den privata sfären växer och här finns engagemanget men den synkroniserar inte med arbetet. Motivationen saknas i arbetet. Samhället är idag inte byggt på motivation utan på morot och piska. Men för dagens yngre arbetstagare är inte en högre lön tillräcklig motivation. Företaget måste förstå individen för att kunna motivera.

Nästa del i den digitala revolutionen är att samla data och kapitalisera på detta. Den nya tekniska utvecklingen kommer att koppla ihop sig med varandra, för vi människor gillar enkla lösningar. I dag använder vi bara cirka 0,5 – 1 procent av all insamlad data, potentialen är enorm. Det är maskinerna som kommer att hjälpa oss att hjälpa. Det kan vara så att ett företag får betala kunden för att den ska vara kund för att sedan kapitalisera efteråt på andra ting.

I och med digitaliseringen kommer det mänskliga att bli allt viktigare, vi har fortfarande behov av den mänskliga kontakten och beröringen.

Fem viktiga råd

Jonas Hammarberg avslutar sitt anförande i konkurrens med flygplatsens anrop om säkerhet och gatenummer för olika flygavgångar med fem viktiga råd till företagen:

1.Ta ett steg ut från din komfortzon och våga.

2.Skaffa dig en digital mentor.

3.Använd kraften från den digitala världen.

4.Bygg partnerskap i nya ekosystem.

5.Led varandra tillsammans genom förändringen.

Testa och pröva, och det gör inget om det går fel, för det kommer det att göra, säger Jonas Hammarberg, med ett stort skratt och till ljungande applåder. Vi lever i en ny värld och det gäller att förstå.

Jonas Hammarberg är certifierad coach, digital rådgivare, föreläsare och författare till den bästsäljande boken Get Digital or die trying, där han tillsammans med Arash Gilan beskriver vägen till en framgångsrik digital transformation.

MARIE LOUISE AARÖE

Evelina Johnsson, Ängelholm Helsingborg Airport, Jonas Hammarberg, Karin Bengtsson, vd, Båstad Turism & Näringsliv, Andreas Jarud, vd, Ängelholms Näringsliv. Foto: Marie Louise Aaröe