En till synes vanlig stadsgata, på andra sidan full utsikt över Kosterhavet

Godispengar satsas i byggen

Intäkterna från handel med konfektyr investerades i fastigheter. Mixab Konfektyr AB bygger flerbostadshus mitt i Strömstad med utsikt över båttrafiken på Kosterhavet.

Sammanlagt byggs 36 bostadsrätter från 60 upp till 120 kvadratmeter. Samtliga med mycket hög standard och med balkonger alternativt terrasser.

-Här låg tidigare tre nedgångna fastigheter, där ettutgjordekontor/boendeför sjukhuset, ett var segelmakeri och det tredje lönekontor för Cannings konservfabrik, berättar Mattias Knutsson, projektledare på Mixab Konfektyr AB

Bra samarbete är grunden

Det var redan 2010 som Mixab förvärvade den första tomten med hus och hade kanske inte då några konkreta planer. När man blev erbjuden det andra huset började man att skissa på en ny detaljplan och fick samtidigt möjlighet att förvärva det tredje huset.

-Projektet blev större och större och i efterhand var det helt rimligt att fåmed de tre tomterna i ett sammanhang. Detta är något helt nytt för oss, som ursprungligen kommer från godisbranschen. Det har varit en mycket bra läroresa. Vi har omgivit oss med läromästare och kompetenta människor som arkitekten Dan Björkman, Robert Johansson och KenthJansson på Erlandsson Bygg, som varit helt fantastiska.

Läget är unikt. Det är svårt att få ett bättre läge mitt i Strömstad. Vi bygger tre huskroppar inklusive garage delvis under mark. De tre byggnaderna är sammansvetsade med garageplanet. Halva husfasaderna är putsade och de övriga i tegel och i dagsläget är 25 av de 36 lägenheterna sålda. Det har varit angeläget att lägga en bra standard på utformningen av lägenheterna så att de lever upp till det fantastiska läget.

Historiken fångas

-Det första huset är identiskt med byggnaden som var Cannings kontor. Vi har velat uppmärksamma historiken genom att forma det nya huset i den gamla ursprungsstilen, berättar Mattias Knutsson. Vi var lite oroliga från början att det skulle sticka av för mycket mot de andra två, men så är inte fallet. Vihar även kvar skylten som satt på Canningkontoret och den kommer vi att sätta upp på husfasaden.

-Detta är vårt första projekt och alla vi som ligger bakom det kommer från Strömstad. Därför har det varit viktigt för oss att göra allt ordentlig och skapa kvalitet för attsätta standarden inför framtiden.

Ett referensobjekt med stora krav

-De tre äldre fastigheterna har rivits för att ge plats till dessa tre nya med mycket exklusiva lägenheter, berättar Robert Johansson, projektledare på Erlandsson Bygg AB. Vi har totalentreprenaden och det är genomgående lokala företag som har anlitats. Vi hjälper också till med de tillval som kunderna vill ha.

Tidsschemat är snävt då det byggs på många ställen samtidigt. Det är full fart och som mest har man 60 personer engagerade i projektet.

-Vi började med markarbetena i mars 2017 i egen regi då vi har stor erfarenhet på Erlandsson Bygg av denna typ av arbete. Det mest komplicerade i projektet är spontning av vägen som går ovanför byggnaderna. Man har varit tvungen att schakta ner i backen för att hålla emot själva vägbanken. I och med att detta är ett referensprojekt är det viktigt att lägenheterna verkligen blir fina.

Uppvärmningen kommer att ske med bergvärme och de utstickande garagetaken ska bekläs med sedumtak för att knyta an till den omkringliggande gröna miljön. Det har varit mycket trevligt att få vara med och bygga dessa och hitta bra lösningar tillsammans, säger Robert Johansson.

MARIE LOUISE AARÖE

Intäkter från konfektyrhandel omsattes i fastighetsutveckling i Strömstad.