”Göteborg skulle behöva lägga energin på visioner för staden”

Debatt. Krisen i Göteborg är dyr för göteborgarna. Och, då syftar jag inte på storleken på det hittills avslöjade myglandet. Det utgör, än så länge, i sammanhanget, små belopp. Problemet är snarare att myglandet tar uppmärksamhet från vad som egentligen är viktigt, nämligen stadens visioner och hur visionerna skall genomföras.

Det skriver Anders Källström, tidigare vd för Västsvenska Handelskammaren, Rederi AB Transatlantic m m, och nu nominerad av Göteborgsmoderaterna till kommunfullmäktigevalet nästa höst. Och han fortsätter:

Enorma utmaningar

Anders Källström. Foto: Bengt Lagerstedt

Politiker, tjänstemän och väljare har tvingats ägna alldeles för mycket energi, under väldigt lång tid, åt problem som inte borde finnas. Det är frustrerande att tänka på hur mycket skattefinansierad tid detta tar just nu. Och, de senaste veckornas avslöjanden tyder, hemska tanke, dessutom på att det mesta av detta arbete återstår. Det har Göteborg och göteborgarna, helt enkelt, inte råd med.

I en organisation är det viktigt att göra saker på rätt sätt, men det är ännu viktigare att göra rätt saker. Vem diskuterar just nu om Göteborg gör det? Göteborg skall hävda sig i en värld som förändras och utvecklas oerhört snabbt. Utmaningarna – socialt, ekologiskt och ekonomiskt – är enorma.

Konkurrensen mellan städer, om kompetens och kapital, är stenhård. Stockholm, Oslo, Malmö, London och många andra attraktiva platser vill ha våra mest kompetenta medborgare och lyckas dessvärre attrahera allt för många av dem. I kompetensens kölvatten följer kapitalet.

Göteborg ligger allt för ofta långt ner på många rankinglistor. Skola, vård och omsorg lämnar mycket i övrigt att önska, även i förhållande till andra svenska kommuner. Dessutom är kommunalskatten hög. Att vara både dyr och dålig är… dåligt.

Diskutera visioner

Det är det våra politiker och stadens chefer skall ägna sin energi åt. Mycket tyder på att Göteborg verksamhetsmässigt saknar en tydlig riktning, att stadens chefer är vilsna och att bristen på styrning skapar osäkerhet bland kommunens beslutsfattare.

Jag vill bo i en stad där kommunalråden diskuterar stadens visioner och strategier i media – inte mygel omfattande hundralappar.

Vad skall Göteborg göra? En av mina förebilder som företagsledare berättade en gång att han, trots en lång karriär, aldrig erbjudits en oegentlighet. Det måste bero på min utstrålning, sa han. Ingen av mina medarbetare tror ens för ett ögonblick att jag skulle lägga fingrarna emellan om de fifflade. Se till att du också utstrålar det, rådde han mig. Det goda rådet vidarebefordrar jag nu till Göteborgs stad och dess politiker.

Utstrålningen måste vara konsekvent. Som konsult fick jag en gång uppdraget att utvärdera en av Göteborgs stads verksamheter. Om det blir en – bra – rapport kan du få fler uppdrag, sa chefen för den verksamhet som skulle utvärderas, med ett flin. Sådana dubbelbottnade signaler har skapat den kultur som vi nu ser effekterna av.

Göteborg kan bli förebild

Jag vill se glada politiker, som visar att de tror på en bra framtid för Göteborg. Jag vill se politiker som orkar förändra allt det som nu måste förändras. Jag vill se hur våra ledande politiker inspirerar stadens 2.000 chefer och närmare 50.000 anställda till att gå stolta till jobbet. Jag vill se kommunanställda som känner äkta arbetsglädje när de levererar tjänster till stadens medborgare. Jag vill se en stad som attraherar ungdomar som är på väg in på arbetsmarknaden att börja jobba för Göteborgs stad. Och, jag vill se hur andra städer, runt om i världen, väljer Göteborg som förebild.

Där kan vi vara snart!

Anders Källström