Hamnen gillar tyngre lastbilar

DEBATT En hamn är förbindelsen mellan land och hav. Det är bara i en hamn som de tre transportslagen sjöfart, tåg och lastbil möts. För att vässa Sveriges konkurrenskraft krävs det att dessa transportslag samverkar på bästa möjliga sätt. Det skriver Magnus Kårestedt, vd i Göteborgs Hamn AB, och konstaterar:

När det gäller lastbilstransporter finns det två lågt hängande frukter för att öka effektiviteten och miljönyttan – längre och tyngre fordon.

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB

Längre lastbilar testas på olika ställen i Sverige, bland annat i Göteborgs Hamn. Det är ett effektivt sätt att kunna flytta mer gods utan att behöva fler lastbilar.

Tyngre lastbilar innebär att låta en lastbil lasta mer gods vid varje körning. Det ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna och högre trafiksäkerhet. Dessa fordon är tyngre, men inte längre, än vanliga lastbilar och eftersom de är utrustade med fler hjulaxlar blir slitaget på vägen samma eller lägre än med vanliga lastbilar. Det betyder att vägnätet inte påverkas negativt.

Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag om att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Alla relevanta remissinstanser – inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten – är positiva. Delar av nuvarande regeringen har också tidigare ställt sig bakom införandet av 74 ton.

Viktigt med ett beslut

Länge och tyngre lastbilar är en nödvändig utveckling för svensk industri och för att inte Sverige som land ska tappa konkurrenskraft. Det är därför mycket viktigt att regeringen tar de beslut som krävs för att tillåta tyngre och längre lastbilar på våra vägar.

MAGNUS KÅRESTEDT

vd Göteborgs Hamn AB