Allt mer gods har flyttats över till vägarna. Foto: Gösta Löfström

Hamnkonflikten har kostat 4,5 mdr och 70 000 ton CO2

240 000 containrar till ett värde av 64 miljarder blev omdirigerade under 2017 till följd av hamnkonflikten. De totala kostnaderna för svenska företag uppgick till 4,5 miljarder. Det visar Svenskt Näringslivs kartläggning av de konsekvenser arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs Hamn haft på näringsliv och andra aktörer i samhället under 2017,

–De extra kostnaderna är orimliga, säger Svenskt Näringslivs Anna Gillek.

Kartläggningen har genomförts av Damvad Analytics.

”Företagen efterfrågar lösningar som präglas av förutsägbarhet, flexibilitet och tillgänglighet. Nu uppgår kostnaderna för näringslivet 4,5 miljarder kronor, lågt räknat, bara under 2017.  Det är fullständigt orimligt”, menar Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Ändrade godsflöden
Rapporten visar att konflikten inneburit stora förändringar för godsflöden till och från Sverige. Containrar har omdirigerats, till andra hamnar eller via bilvägen ut i Europa. Göteborgs hamn är en viktig nod för godstransporter till och från Sverige, men till följd av arbetsmarknadskonflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och containerhamnoperatören APM Terminals har flödena till hamnen minskat radikalt. Marknadsandelarna har minskat från 56 % av hanterade containrar i Sverige under 2015, till 41 % under 2017.

Det är inte bara företag som påverkats negativt av konflikten i Göteborgs hamn. Vid sidan om kostnader för omdirigeringar och försenade transporter, visar rapporten att övriga samhället påverkats negativt av ökade utsläpp och slitage på infrastruktur. Koldioxidutsläppen har ökat med 70 000 ton vilket motsvarar samhällsekonomiska kostnader på 80 miljoner kronor.

”Varje ekonomisk och miljömässig konsekvens av hamnkonflikten är oacceptabel. Det finns ett kollektivavtal i Göteborg hamn och då ska det gälla arbetsfred. Det ska inte vara möjligt att strejka. Det är så vår kollektivavtalsmodell är tänkt att fungera men här gör den inte det”, menar Anna Gillek.

Regeringens utredning dröjer

Näringslivets kostnader för hamnkonflikten uppgår till 4,5 miljarder. En tredjedel består av ökade logistikkostnader, till största del bestående av ökade transporter på landsväg till och från europeiska hamnar. Övriga kostnader består av förseningskostnader, längre transportsträckor och därmed längre transporttider.

Med anledning av konflikten tillsatte Regeringen en utredning med uppdraget att se över konfliktreglerna. Utredningen var tänkt att överlämnas till Regeringen 31 maj. Nu beräknas den istället att inte kunna presenteras förrän den 20 juni.