Flera hundra entreprenörer och investerare på plats. Foto: Gösta Löfström

Här möts idéer och kapital

Årets upplaga av riskkapitalkonferensen Connect2Capital i Göteborg samlade 450 deltagare från mer än tio länder; 150 entreprenörer i jakt på riskkapital, drygt 100 investerare och därtill partners, åhörare och nätverkare.

Karl Malmström är en av grundarna.

Under de två dagarna på Clarion Hotel Post genomfördes flera hundra enskilda investerarmöten. Ett flertal företag fick tillfälle att pitcha inför publiken, bland annat tre stycken från den nya acceleratorn GROW i Göteborg.

Connect2Capital startades för fyra år sedan som en metod att attrahera investerare nationellt och internationellt till de många lovande start ups som fanns i Västsverige, där bristen på riskvilligt kapital och särskilt Venture Capitalbolag var uppenbar.

Personliga investeringsmöten är viktiga.

–Om vi skulle lyckas behövde vi gå samman, säger Karl Malmström, en av idégivarna och fram till nu general för evenemanget.

–Vi gör kvalitativa utvärderingar bland deltagarna och har regelmässigt hamnat kring 4,3 på en femgradig skala. Och man kommer tillbaka. Investerarna älskar det här arbetssättet, inte minst de förbokade 1 to 1-mötena mellan investerare och entreprenörer.

Det är svårt att mäta det slutliga resultatet i form av investeringar, de kommer ju inte samma dag precis. Men här nätverkas, skapas relationer och många nya företagare i tidigt skede får träna och lära sig att pitcha.

Anna Urombi, grundare av det sociala entreprenörsföretaget Addtruly har hittat investerare på Connect2Capital.

Göteborg naturlig mötesplats
Connect2Capital – West Nordic Venture Capital Forum – är Göteborgs årliga riskkapitalkonferens för tillväxtföretag och investerare från såväl hemmamarknaden som internationellt. Under två dagar visar västra Nordens hetaste tillväxtföretag upp sig för investerare och branschfolk. Sedan start 2014 och har konferensen vuxit och fått acceptans från såväl investerare och övriga i branschen.

Bakom konferensen står idag Almi Företagspartner, Almi Invest, Business Region Göteborg, Connect Sverige Region Väst, Näringslivsgruppen Göteborg&Co och Västra Götalandsregionen.

GÖSTA LÖFSTRÖM

Karl Malström intervjuade Collectors grundare Lena Apler om hennes entreprenörsresa och hennes nya roll som investerare i start ups. Foto: Gösta Löfström