Borås har internationellt ledande utbildnings- och forskningsmiljöer

Innovationsriksdag till Borås

Nästa år arrangeras Sveriges Innovationsriksdag i Borås den 10 – 11 april. Värdar för 2018 års nationella konferens är Inkubatorn i Borås och Science Park Borås.

Sveriges Innovationsriksdag är en branschkonferens som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem – ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare.

Henrik Jansson vd för Inkubatorn i Borås

Årskonferensen arrangeras hos olika inkubatorer och science parks runt om i landet. Inkubatorn i Borås har under många år arbetat för att stötta startups att etablera sig på marknaden och bolag som Heliospectra och Finecut kan nämnas som några som har blivit väldigt framgångsrika. Inkubatorn har bistått genom affärsutveckling, finansiering och nätverk.

–Det ska bli väldigt roligt att visa upp Boråsregionens fantastiska innovationsmiljö för vår omvärld, säger Henrik Jansson, vd för Inkubatorn i Borås.

Temat nästa år är ”Dressed for Success”. Det bygger på den position som Borås har tagit inom textil och konfektion, teknisk textil och e-handel. I Borås finns företag som Gina Tricot, 8848, Craft och Oxeon som inte bara har grundats i staden, utan även behåller sina huvudkontor i Borås.

Konferensen kommer att hållas i Textile Fashion Center i Borås

Internationellt ledande miljöer

– I Borås finns internationellt ledande miljöer för utbildning och forskning inom det textila området genom Textilhögskolan med framstående forskning inom materialteknik, design och affärsmodeller kopplat till hållbarhet i textila värdekedjor som transformeras till nya innovationer, säger Erik Bresky, vd för Science Park Borås.

–Så småningom blir detta banbrytande produkter och tjänster som hela Sverige, och världen, kommer att använda. Vi ser fram emot att bjuda in våra branschkollegor och nationella beslutsfattare för att visa upp vad vi har att erbjuda.