Life Science en framtidsbransch

Debatt. Vi är beredda att satsa på medicinsk forskning och utveckling och uppmuntra till att sjukvårdspersonalens innovationer tas till vara och kan kommersialiseras. Tillsammans med en progressiv politik på riksplanet, där regeringen arbetar för att underlätta och stödja företagande kan vi skapa en framtidsbransch för Västsverige. Det skriver regionrådet Johnny Magnusson (m):

Johnny Magnusson (M). Foto: Sergio Joselovsky

Västra Götalandsregionen har de senaste åren genomlevt en omtumlande lågkonjunktur som nu vänts till en begynnande högkonjunktur. Vad som nu behövs är en långsiktig och visionär diskussion kring hur Västsverige skall utvecklas, hur vårt näringsliv skall se ut och på vad vi skall försörja oss.

Sverige är ett industriland präglat av en hög kunskapsnivå i befolkningen. En stor andel av befolkningen är högskoleutbildad och vi ligger långt framme i olika teknikområden, bland annat IT och bioteknologi. Det är en styrka vi måste bli bättre på att utnyttja.I Västra Götaland finns idag potential att bli världsledande inom vad som med ett fint ord kallas “Life Science“-industrin, ett samlingsnamn för allt från läkemedel och medicinteknik till hälso- och sjukvård. För att nämna några exempel ur historien så finns här en lång tradition av att utveckla och kommersialisera medicintekniska produkter och läkemedel. Nobelpristagaren Arvid Carlsson har gjort sin livsgärning här och många företag som driver sjukvård i alternativ drift har sin vagga i Göteborg. Göteborgs Universitet har genom Sahlgrenska Akademin flera forskare i världsnivå inom medicinen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Europas bättre sjukhus inom bland annat vissa subspecialiteter inom organtransplantationer.

Samtidigt skall vi inte slå oss för bröstet och luta oss nöjt tillbaks – tvärtom – vi har förutsättningarna att växa inom Life Science men då har vi också en tuff vandring framför oss. Det kommer krävas ytterligare satsningar på forskning och utveckling, det kommer kräva att politiken kan lösa de problem vi idag har inom sjukvården. Det kommer också att ställa krav på samhället att öppna för nya affärsidéer och låta företag växa också i en kunskapsintensiv miljö med alla krav på infrastruktur, kompetensförsörjning och kapital som det innebär.

Moderaterna och Alliansen är redo att axla den manteln inför omvalet till regionen den 15 maj. Vi är beredda att satsa på medicinsk forskning och utveckling, på att ta tillvara personalens innovationer och uppmuntra till att dessa innovationer utvecklas och kommersialiseras. Tillsammans med en progressiv politik på riksplanet, där regeringen arbetar för att underlätta och stödja företagande kan vi här skapa en framtidsbransch som i decennier kan prägla västsvenskt näringsliv.

Johnny Magnusson

Gruppledare (m) i Västra Götalandsregionen