Pepparholm har utvecklat en unikt naturlig miljö. Foto: Gösta Löfström

Livet frodas på Pepparholm

Hundratusentals personer har passerat Pepparholm i Öresund, men få har satt sin fot på den skyddade ön. Men djur- och växtlivet är omfattande. Vegetationen blir allt tätare och nya djur- och växtarter upptäcks hela tiden.

Bengt Örneberg med enda exemplaret av klådris. Foto: Gösta Löfström

Svartklint är en ny bekantskap på ön

–Här finns 400 olika växtarter och bara under förra året hittade vi 20 nya arter. Det har aldrig hänt tidigare, säger Bengt Örneberg från Lunds Botaniska Förening, som varit med sedan 1999 i de årliga inventeringar som både botaniker och biologer gör.

Pepparholm, eller Peberholm som det heter på danska, är den konstgjorda ön i Öresund, där Öresundsbron landar på den danska sidan och där motorvägen och järnvägen övergår i tunnel in till Kastrup och Köpenhamn. Man talar om Öresundsförbindelsen där motorvägen går rakt ner i havet.

Unikt orörd miljö

Pepparholm, som skapades med hjälp av skyddande sprängsten från Bohuslän och muddermassor frön Öresund, har levt sitt eget liv under alla år sedan bron togs i bruk år 2000. Och liv har skapats på helt naturlig väg, utan hjälp av mänsklig hand. Idag finns här en unik miljö, där över 30 fågelarter, 400 växtarter, 500 insektsarter och 30 olika spindelarter etablerat sig. Och i havet runt omkring frodas en stor koloni av blåmusslor, krabbor och fiskar, liksom havstulpaner, kräftdjur och mossdjur.

Ärtväxten sötvedel ökar starkt

Havtorn breder ut sig allt mer

Men arter kommer och går allt efter hur förutsättningarna förändras. Pepparholm röner stort intresse bland biologer världen över som söker sig hit för att studera hur en naturmiljö kan utvecklas från ingenting om den lämnas i fred. Även allmänheten visar stort intresse för ön, men ingen kommer hit utan speciella tillstånd. Årets pressvisning av Pepparholm, arrangerad av Øresundsbrokonsortiet som driver bron, fokuserade på den förändring som sker på ön.

Klarat torkan väl

Trots den långvariga torkan i södra Sverige frodas växtligheten här. Vegetationen blir allt tätare och fågellivet blir allt mer varierat. Särskilt bra klarar sig den karminröda ängsnyckeln men litet negativt är att havtorn tar över allt mer av ön.

De fågelarter som har trivts i låg och öppen vegetation har flyttat från ön, men fortfarande finns många måsar och gäss och flera småfåglar har tillkommit.

Bland djuren påverkas den grönfläckiga paddan negativt av det torra vädret meden ”den ätliga grodan” som inte tidigare skådats på ön har tillkommit.

Engagerade i inventeringen, fr v Bengt Örneberg, botaniker, Martin Kjelland, biolog, Christian Ebbe Mortensen, biolog och Hans Ohrt, miljökonsult Øresundsbron

FAKTA

Pepparholm är en fyra kilometer lång och som mest 400 meter bred ö, en del av den 16 kilometer långa Öresundsförbindelsen, som också består av bro och tunnel för biltrafik och tåg.

Dagligen passerar mer än 20 000 fordon över bron och på järnvägen görs dagligen mer än 30 000 personresor medan närmare 30 godståg passerar.

GÖSTA LÖFSTRÖM

Fågellivet är rikt inte minst kring två naturliga sjöar på ön. Foto: Mads Damgaard/Øresundsbron