Frivilligorganisationer och företag skänker leksaker till Ronald McDonald hus

McDonalds hjälper sjuka barn

Ronald McDonald hus hjälper familjer med svårt sjuka barn till övernattning i hemliknande miljö alldeles intill sjukhuset där barnet vistas. Det finns fem Ronald McDonald hus i Sverige. I Huddinge, Lund, Uppsala, Linköping och det största i Göteborg, där huset nu byggs ut med ytterligare 13 familjerum.

Idén kommer från USA och handlar om att hjälpa familjer med mycket svårt sjuka barn att kunna bo nära sina barn på ett trevligt sätt. Husen ska ligga nära sjukvården och upplevas som ett hem. Snittiden för en familj är tre veckor men det finns familjer som har bott i över ett år.

– Sjukvården blir allt duktigare på att rädda svårt sjuka barn. Det innebär att det då också krävs längre vårdtider, berättar Eva Dunér, ordförande i Ronald McDonald stiftelsen. I Lund och Göteborg har man specialiserat sig på hjärtsjukdomar och i Göteborg finns det största huset i Sverige som färdigbyggt kommer att få 41 familjerum.

Ronald McDonald hus, som har funnits i Göteborg sedan 1999, ligger alldeles bakom Drottning Silvias Barnsjukhus. Husen ägs och drivs av den icke vinstdrivande stiftelsen Ronald McDonald Hus Göteborg.

”Henkerummet” är sponsrat av ishockeyspelaren Henke Lundqvist och hans fru.

Sjukvården styr

– Det är sjukhuset som bestämmer vilka som behöver få bo på hemmen och det är de som gör prioriteringen i de fall vi har kö, berättar Anna-Karin Norrman, verksamhetschef på Ronald McDonald hus i Göteborg. Familjerna kommer oftast akut första gången. Tanken är då att kunna få ett eget rum med plats för två sängar och en extrasäng för ett eventuellt syskon. Som ett nav mellan rummen ligger det gemensamma köket. Varje familj har sitt eget kylskåp och skafferi. I övrigt är det meningen att var och en lagar sin mat, precis som hemma. Idén är samtidigt att få möjlighet att träffa andra familjer i samma situation. Det är inte ovanligt att man här har fått vänner för livet.

Vistelsen kostar 650 kr per natt för en hel familj och det är familjens hemlandsting som står för kostnaden.

Behaglig miljö

Planerna på att bygga ut togs för flera år sedan, före den stora byggboomen. Tillsammans med Kålltorps Bygg tecknades ett samverkansavtal. Deras engagemang och vilja att göra något bra kändes mycket genuint och delvis är nog en förklaring till det att en av de anställda själv har varit gäst på Huset tillsammans med sin familj i samband med ett par tvillingflickors för tidiga födsel.

– Vi ville gärna ha en lokal byggare, berättar Eva Dunér. Byggföretaget Kålltorp ska verkligen ha en stor eloge för sitt arbete. Det har flutit på mycket bra med samtliga som har varit engagerade.

Bygger med kvalitet

Kvaliteten i byggnationen har stått i fokus. Det lönar sig i längden då kök och rum slits med många användare. Nytt i detta hus är egna ingångar till flera rum för att infektionskänsliga barn ska kunna gå direkt från markplan till sitt familjerum. En förbättring mot nuvarande hus som gjort att även Allmänna Arvsfonden gått in och stöttat byggnationen.

– Vi har velat att familjerummen ska andas lugn och hemtrevnad, därför har stor vikt lagts vid inredningen som grundar sig på ett tätt samarbete med arkitekten Lena Skoglund, som har stått för all arkitektur både exteriört och interiört även i det första huset. En generös sponsor är ishockeyspelaren Henke Lundqvist och hans fru Therese. De har varit med och inrett ett rum som då självklart kallas ”Henkerummet”. Han var också med när första spadtaget togs och även vid invigningen den 18 augusti, berättar Eva Dunér.

Positiva upplevelser

Alternativet för familjerna till Ronald McDonalds hus har varit att sova på en madrass på golvet bredvid sitt sjuka barn på sjukhuset eller en hotellvistelse. De flesta barn blir i dag friska och gamla familjer kommer och hälsar på och trots de oroliga upplevelserna med ett sjukt barn bär de ofta med sig vistelsen på Ronald McDonald hus som ett ljust minne. Då avancerad medicinvetenskap ständigt står i utveckling och allt fler barn blir helt friska, men ibland också med följden av längre vårdtider, får detta hem nära sjukvården en allt större betydelse.

MARIE LOUISE AARÖE

Ronald McDonald hus hjälper familjer med svårt sjuka barn till övernattning i hemliknande miljö.