Nano-företaget Porenix satsar

Företaget Porenix vid Chalmers Innovation utvecklar och tillverkar högpresterande membranfilter med hjälp av nanoteknik. Nu söker företaget nya applikationer.

Marcus Thorin, vd Porenix

Marcus Thorin söker nya applikationer för Porenix membran.

-Produkten används idag i biosensorer och säljs i begränsad skala inom forskarvärlden, berättar Marcus Thorin, vd i Porenix, som nu vill vi öka verksamheten med nya applikationer.

Idealiskt för Porenix membran är användningsområden där det krävs stort flöde och hög precision. Initialt har företaget varit inriktat på avskiljning och filtrering inom kemisk och bioteknisk industri samt livsmedelsindustri.

Och Olle Stenberg, vd för Chalmers Innovation, som satsar på Porenix, bekräftar att företaget är inne på rätt väg:

-Vår första sondering av bolaget visar att de har en potentiell affärsidé som vi tror starkt på. Vi är övertygade om att de kommer att lyckas nå ut med sin produkt. Företagets grundteknologi är helt unik och ger också membranfiltren unika egenskaper, säger han.

-Vår utmaning  är att hitta de exakta nya applikationerna, säger Marcus Thorin.

Tänkbara applikationer är bland annat separering och analys av virus, odling och analys av celler samt partikelanalyser av luft för att hitta kontamineringar.

Teknisk beskrivning

Membranfiltren som Porenix har utvecklat är gjorda av kiselnitrid, ett keramiskt material som har stor motståndskraft mot starka kemikalier och höga temperaturer. De kan därför användas i sammanhang som dagens polymerbaserade membran inte klarar av. Ytan på filtren blir platt och det i sin tur gör dem enkla att använda i mikroskåp. Porerna i filtren är mycket likformiga vad gäller rundhet och storlek. Det ger en hög selektering av exempelvis större biomolekyler, virus och bakterier. Vidare fångar tunna membran inga ämnen inne i porerna.

-Det gör att man kan ta vara på nästan allt av det man filtrerar, en stor fördel när man arbetar med dyra ämnen.

Mycket tunt

-Membranet kan framställas så att det endast blir 50 nanometer tjockt och porernas diameter blir 30 – 500 nanometer, säger Marcus Thorin.

-Att filtren är så extremt tunna gör att det går att få en väldigt snabb genomströmning. Det ger exempelvis fördelar som tids- och energibesparingar, men gör det också transparent för strålning av ljus eller elektroner, så att fångade ämnen direkt kan studeras med avancerad mikroskopi, till exempel TEM, Transmission Electron Microscopy.

FOTNOT: En nanometer (1 nm) är en miljondels millimeter.