Näringsliv och kultur möts i ett spännande samarbete

Från ett av rummen på Avalon kan man vakna upp till Designgruppen Fronts berömda häst.

Ett unikt samarbete mellan Röhsska Museet och First Avalon Hotel i Göteborg har utmynnat i en spännande utställning inom design och arkitektur.

-Genom att förena kulturens och näringslivets kompetenser och erfarenheter synliggör vi varandra i oväntade sammanhang, säger Ted Hesselbom, museichef Röhsska och Torbjörn L. Johansson, First Avalon Hotel, som båda aktivt vill bidra till näringslivets och kulturlivets utveckling.

Det är intresset för design som förenar. Designmöbler, som normalt inte får beröras på museet, kan provsittas på Avalon Hotel som ett av många exempel.

Aktuell utställning

En utställning på Röhsska museet, som pågår fram till den 30 september 2011, speglar hotellplatsen, byggnaderna som varit och alla idéer som funnits under decennierna för att utveckla platsen på ett positivt sätt till vad den är i dag.

Två världar möts i det gemensamma intresset för design. Torbjörn L. Johansson, Avalon Hotel t.v. och Ted Hesselbom, Röhsska museet.

Röhsska museet byggdes med hjälp av en donation från näringslivet till Göteborgs stad för cirka hundra år sedan. Staden förändras och förnyas kontinuerligt. För några år sedan tillförde Avalon Hotel en ny profil till centrala Kungstorget mitt i Göteborg.

Hotellet har kallats Göteborgs främsta exempel på svensk nutidsarkitektur med en omtolkning av modernismens funktioner till nutidens estetik.

På Avalon kommer Röhsska att visa modeplagg, klänningar kombinerat med tidstypiska hattar, accessoarer, skor och väskor från 1910-, 1950- och 1970- talen. 2011 och framtiden visas under fyra olika tidsintervaller, 12 maj, 27 juni, 8 augusti och 12 september. Hotellets möbler har försetts med ”taggar” med information. Det är samma möbler som finns i Röhsskas samlingar. Föremål från Röhsska visas i hotellets montrar och filmen ”Blow away vase” visas i hissarna.

Övergivna hus kan gestaltas på olika sätt. Här är det Kristina Abelli Elander som visar sin version.

Guidade turer

Att bo eller äta på Avalon ska vara en konstupplevelse. Torbjörn L Johanssons stora intresse för nutida konst har gjort att hela hotellet är en konst- och designupplevelse. David Franzén från A-Gallery har anlitats för att köpa in konstverken, som finns att beskåda både på rummen och på varje våningsplan. Hotellet erbjuder också guidade turer för intresserade.

-Vi har två viktiga byggnader som tar plats i Göteborg, berättar Ted Hesselbom. Museibyggnaden från 1913 vid Vasagatan har en traditionell och självklar central plats i Göteborg. Hotellbyggnaden från 2007 vid Kungstorget kommer troligen att få samma dignitet som museibyggnaden.

På våning fyra i hotellet finns fåtöljen Proust av Alessandro Mendini.

-Röhsska museet har ambitioner att, utöver mode, design och konsthantverk, också täcka ämnet arkitektur. Utställningen ”Då- Nu – Framtiden” ger oss ett utmärkt tillfälle att visa upp en av våra främsta arkitekters verk. Där processer och deltagande i stadens utveckling till det bättre ingår. Ett idogt arbete som sträcker sig över 30 år.

Mångårigt projekt

-I ett personligt perspektiv har det tagit lång tid att bebygga den nuvarande hotellplatsen, berättar Magnus Månsson, professor, arkitekt och delägare i Semrén & Månsson Arkitekter. Vi började med de första skisserna och idéerna på 80-talet. 2004 då projektet initierades på nytt fick det en annan inriktning med en rikare struktur av både material och form.

Konstverket av Jörg Döring med väl kända personer möter på ett av hotellplanen.

Tidigare fanns det en vacker 1800-talsbyggnad som brann ner i slutet av 60-talet. Därefter byggdes ett envåningshus, ett provisorium, som inte gav något positivt intryck.

-Det var självklart att platsen och den nya byggnaden behövde ett publikt innehåll, säger Magnus Månsson.

Viktig samsyn

2004 kom hotellbolaget Svenska Stadshotell och byggföretaget Bygg Göta in i bilden. Nu fanns det äntligen aktörer som var villiga att skriva på ett kontrakt.

Samarbetet mellan Röhsska och Avalon synliggörs genom Röhsskas signum Ö på Avalon och en pool över entrén på museet.

-Jag har nog aldrig varit med om ett projekt som har genomsyrats av en sådan vilja att verkligen göra något bra av denna plats och skapa ett hotell efter helt nya idéer. Vi kommer från tre olika världar men har genom stora ambitioner och ett gemensamt mål lyckats på ett fantastiskt sätt, säger Magnus Månsson.

Hotellets arkitektur kännetecknas i första hand av den brutna, eller knäckta linjen, som är ett återkommande inslag i hotellets gestaltning, exteriört såväl som interiört. Den var inte bara ett utslag av arkitektonisk kreativitet utan också ett resultat av de fysiska förutsättningarna, den trekantiga tomten.

Tillsammans med en väl genomtänkt inredning skapas en helhetsupplevelse som är både provokativ och inpassad på samma gång.

Pool bland takåsarna

Fr. v. Ted Hesselbom Röhsska museet, Magnus Månsson, arkitekt Semrén & Månsson, Torbjörn L. Johansson, Avalon Hotel och David Franzén A Gallery.

 

Den uppmärksammade poolen på taket kom till ganska sent i projektet. I dag är den ett viktigt inslag i Göteborgs centrala stadsbild.

-Det krävs modiga, kreativa och uthålliga beställare för att det ska bli en modig, kreativ och hållbar arkitektur, som skapar medvärden och bidrar till en positiv upplevelse, säger Magnus Månsson.

Den lyckade hotellbyggnaden har också bidragit till att omgivningen har levt upp. Vallgatan, som tidigare låg ganska inklämd och mörk, har blivit ljus och attraktiv för nya affärsidkare.

Kungstorget har blivit en ny självklar mötesplats med de Göteborgstypiska uteserveringarna, både på Avalon Hotel och vid grannen Saluhallen.

Marie Louise Aaröe