Frans Johansson och Soulaima Gourani. Foto: Gösta Löfström

Näringslivet är drivande när det gäller hållbarhetsarbete

Sannolikt har det internationella näringslivet tagit över stafettpinnen från politiken när det gäller en hållbar samhällsutveckling. Det var en av många slutsatser vid årets upplaga av konferensen A Sustainable Tomorrow, som genomfördes för andra gången i Båstad.

–Företagen är den nya progressiva kraften. De har tagit över stafettpinnen som politiken satt igång, sa entreprenören och författaren Frans Johansson vid det pressmöte som summerade den andra upplagan av hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow i Kongresshallen i Båstad den 2 augusti.

Frans Johansson har bland annat skrivit boken The Medici Effect, om nyttan, kraften och erfarenheterna av gränslöst tänkande.

–Förr var det politiken som ledde hållbarhetsfrågan, men man ser mer och mer att företagen tar upp stafettpinnen, sa Frans Johansson och gav bland annat exempel från USA.

En annan av talarna vid konferensen var verksamhetsutvecklaren Soulaima Gourani, som talade om hållbarhet som konkurrensfördel:

–Jag förvånar mig över hur litet vi vet om andra länder. Människor reser som aldrig förr, men merparten resor är fritidsresor, bara tio procent är affärsresor. Man kan inte sitta i t ex Stockholm och tro att man där skapar strategiska internationella kontakter.

Ledarskap och samarbete

Förre finansministern Anders Borg sa att den ”enkla” lösningen på internationell hållbarhet handlar om ledarskap och samarbete och hans forne regeringskollega förre statsministern Fredrik Reinfedt, som deltog för andra året, luftade en mer pessimsitisk ton och fyllde i att trycket måste öka på världens ledare.

–Entreprenörer är viktiga för världens utveckling, men det krävs också ”good governance” runt om i världen.

Jakob Trollbäck som arbetar med marknadsföringen av FNs globala mål påpekade att en grund är att man kommunicerar FN:s globala mål och delmål, där Båstadsinitiativet fokuserar på det 17:e målet, genomförande och globalt partnerskap.

Vid konferensen deltog också, precis som förra året, prinsessan Sofia representerande sitt Project Playground, som också var målet för den efterföljande välgörenhetstillställningen i Norrviken.

Vill inspirera anda

Bosse Nilsson, initiativtagare till Gränslösa Möten, som arrangerar hållbarhetskonferensen förtydligade avsikterna:

–Vi vill samla en bred mix av erfarenheter och kompetens och föra en diskussion om en hållbar framtid och vi vill vara ett gott exempel på FNs globala mål nr 17. Vi vill inspirera och uppmana andra att arbete med de här frågorna, sa Bosse Nilsson och berättade att Årets tillväxtkommun 2016 Helsingborg tagit till sig Båstads-konceptet som ett redskap i sitt hållbarhetsarbete.

GÖSTA LÖFSTRÖM