NK och Filmfestivalen nominerade till kulturpris

Kultur och Näringsliv har nominerat tre samarbeten i Sverige till årets upplaga av Stora Kultur- och Näringslivspriset för bästa samarbete. Bland de nominerade projekten finns NK och Göteborg Film Festival. Priset delas ut på Storan i Göteborg den 22 mars.

Parterna Nordiska Kompaniet i Göteborg och Göteborg International Film Festival har ett samarbete sedan fem år, där man ”byter arenor” med varandra. Filmfestivalen ges synlighet genom NK:s kanaler, t.ex. skyltfönster, specialutskick till kunder, hemsida, etc. NK:s nyckelkunder får möjlighet att se film och ta del av specialarrangemang. Målsättningen med samarbetet har varit att presentera filmfestivalen för nya publikgrupper och att ge företagets kunder ett kulturellt mervärde.

Under samarbetsperioden 2007-2011 har Göteborg International Filmfestival ökat sin biljettförsäljning med tio procent och antalet besökare med 14 procent.

För NK:s del har samarbetet inneburit ökad tillströmning till varuhuset under januari månad, vilken traditionellt utgör lågsäsong i handeln.

Juryns motivering till nomineringen lyder: Samarbetet har gett en interaktivitet mellan filmfestivalens besökare, NK:s kunder och en bred allmänhet, t.ex. genom exponering i varuhusets skyltfönster, med en strategisk placering centralt i staden. Två av Göteborgs starka varumärken har funnit en utvecklande samarbetsform med tydliga vinster för båda parter.

Övriga nominerade samarbeten:

*Handelskammaren Örebro och Örebro Konsthall.

Konceptet Open Art bjuder på ett annorlunda och öppet sätt att möta konst i det offentliga rummet och att möjliggöra nya möten mellan konst, människa och stad. Målet är att utveckla Örebro stadskärna till en av landets mest spännande konstarenor.

*Sandvik Materials Technology och Vasamuseet.

Ett långsiktigt samarbete som inriktar sig på forskning inom korrosion, hållbarhet och bevarande. Samarbetet syftar dels till att bevara Vasaskeppet och att generera nya kunskaper för båda parter. För Sandviks del innebär samarbetet även ett varumärkesbyggande där man kommunicerar företagets spetskompetens.

Vill visa goda exempel

Swedish Arts and Business Awards är Sveriges främsta forum för nyskapande, kreativa och fruktbara samarbeten mellan kulturen och näringslivet. Pristävlingen vill visa de goda exemplen; de mest lönsamma och utvecklande samarbetsprojekten i Sverige under det senaste året. Pristävlingen är öppen för alla företag och kulturverksamheter som gjort ett samarbete under det gångna året.