Jan Ollner skildrar standardiseringens resa

NY BOK. Standardisering; vad är det? Det ger Jan Ollner svar på i sin bok ”Elindustri och standardisering”, som beskriver utvecklingen nationellt och internationellt från mitten av 1940-talet fram till dags dato då standarder är en självklarhet.

Jan Ollner, veteran inom standardisering

Jan Ollner har under alla sina år inom ASEA och SIS fört dagbok som vi nu får ta del av, både privata reflektioner, möten med kända industripersonligheter samt förnyelsen som ägt rum inom samhälle, industri och teknik.

Vi får följa ett yrkesliv i elindustrins och standardiseringens tjänst under en 40-årsperiod som var mycket spännande för Sverige, Europa och världen. Ämnet är smalt men Jan Ollner har satsat på att också få med det som borde ha ett stort allmänintresse. När TV nu fyller 60 år är det intressant med dess födelsevåndor i Sverige och där Jan Ollner, som företrädare för radioindustrin, hade ett finger med i spelet.

Efter civilingenjörsexamen 1946 började Jan Ollner sin yrkesverksamhet på ASEA i Västerås, fortsatte därefter 1948 till Sveriges Elektroindustriförening. Han ledde elstandardiseringen inom Svenska Elektriska Kommissionen, SEK. 1956 var Jan Ollner tillbaka till ASEA som överingenjör vid den tekniska avdelningen och på inköpssidan. 1969 gick resan tillbaka till Stockholm som VD för Sveriges Standardiseringskommission, SIS. Han blev invald i Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 1973 och hade ett flertal internationella uppdrag som exempelvis; president i den Europeiska Standardiseringskommittén CEN och vice president i den Internationella Standardiseringsorganisationen ISO.

Från minnesanteckningar till tryckt bok.

Jan Ollner tar oss med på sin ingenjörsresa till många internationella miljöer och möten med tongivande personligheter. Han skildrar medryckande hur ett tråkigt ämne som standardisering kom att uppvärderas och bli betraktat som en strategisk resurs och en självklarhet för företag, en överlevnadsfunktion och ett konkurrensmedel. Det var en utveckling som i sanning kan betraktas som ”häftig”.

Undanröjde tekniska handelshinder

”The Ollner Group” myntades på kansliet i Economic Commission for Europe, ECE. i Genève för den arbetsgrupp som snabbt kom fram till internationella benämningar för tvingande  föreskrifter  och frivilliga standarder.  Samspelet mellan föreskrifter och standarder blev sedan en grundbult i arbetet inom EU och andra internationella organ för att få bort tekniska handelshinder, att förbättra konkurrensen mellan företag och att främja ekonomi och konkurrens världen över.

Unik resa i Industrisverige

Jan Ollner har noterat händelser, upplevelser och många fakta från 1940-talet till i dag 2000-talet plus. Med sina dagliga anteckningar nedskrivna i denna bok tar han oss med på en unik resa genom stora delar av 1900-talets Industrisverige.

Författare: Jan Ollner

Titel: Elindustri och standardisering

Förlag: Instant BOOK

Genre: Näringslivshistoria

MARIE LOUISE AARÖE