Ny plats för forskning om handel

Ett nytt institut vid Högskolan i Borås ska ge plats för forskare och företagare att forska tillsammans kring handel. SIIR (Sveriges Institut för Innovativ Handel/Swedish Institute for Innovative Retailing) är ett högskolegemensamt forskningsprogram.

Malin Sundström ansvarar för uppbyggnaden av det nya institutet. Foto: Lena M Fredriksson

-Det ska bli en flexibel verkstad för forskning med ett labb, där företagarna kan testa sådant som de har svårt att undersöka i sina butiker, till exempel vilken effekt en annorlunda belysning, doft eller planlösning har på kunderna, säger Malin Sundström, som forskar om konsumentbeteenden och ansvarar för uppbyggnaden av SIIR.

-Egentligen är det bäst att göra sådana undersökningar på plats i butikerna, men det är svårt och dyrt att bygga om butiker för att testa något. Där har vi en viktig funktion att fylla.

Institutet kommer också att ha små bås för tester av webbsidor, smaker eller annat som inte är så skrymmande. När det behövs respondenter räknar man med att kunna hitta dem både bland högskolans egna studenter och i samarbete med Borås Stad.

Flera projekt redan igång

Malin Sundström har redan dragit igång fyra projekt där forskare arbetar ihop med företag. Ett av projekten är en analys och beskrivning av hur Borås Borås AB lyckats höja attraktionskraften som shoppingdestination med hjälp av kulturella mervärden. Ett annat projekt undersöker hur man med hjälp av Facebook och sociala medier kan skapa uttryck och engagemang för ett köpcentrum som Knalleland i Borås.

Handelsinstitutet SIIR ska på sikt ligga i Simonsland, det gamla fabriksområdet nära Högskolan som just nu byggs om som bland annat mötesplats för näringsliv och akademi. Lokalerna beräknas bli klara 2013. Institutet ska bemannas flexibelt för respektive projekt av de forskare som är mest intresserade och lämpade. Företagarna betalar för de tjänster de utnyttjar.