Mölndals Galleria ska rymma 70 butiker. Bild: RStudio

Nytt offentligt rum i Mölndal

Mölndals Galleria med 70 nya butiker får en central roll när Mölndal utvecklar sin stadskärna till en plats som lever och befolkas hela dygnet. Till hösten blir det invigning.

Mölndals stad har en tydlig vision att vara den ”hållbara staden där alla får chansen”.  Med mod och kreativitet förstärker Mölndal Västsverige. För att leda detta i bevis utvecklas just nu en attraktiv stadskärna, en tät blandstad, med bostäder, kontor, service och handel med upprustning av närliggande gator och torg, mitt vid regionens näst största kollektivtrafikpunkt. NCC, som är vana att ta helhetsgrepp av detta slag, berättar hur man bidrar i stadens arbete för att få ett levande centrum dygnet runt.

Utvecklingen av Mölndals Innerstad sker genom ett tätt samarbete med Mölndals stad som satsar stort på bostäder, arbetsplatser och handel för sina närmare 70 000 invånare samt för alla tillresande från närområdena.

Johanna Hult Rentsch är regionchef på NCC Property Development Väst

-Vi är nu i full gång med att slutföra galleriaprojektet, berättar Johanna Hult-Rentsch, regionchef på NCC Väst. 70 nya butiker och restauranger kommer att göra livet lättare att leva för Mölndalsborna till hösten 2018. Slutbesiktningen sker i juni följt av inredning av butikerna under sommaren. Den stora öppningen av gallerian planeras fullt av NCC och Citycon och sker i september 2018. Nu sker finputsningen interiört och vi ligger bra till enligt tidsplanen. Uthyrningen av lokalerna ligger också helt enligt plan.

Vad tillför en galleria?

I en fungerande stadskärna vill man gärna stanna kvar och uppehålla sig. Därför är det viktigt med ett utbud som passar många, med trygghet och aktivitet över dygnet. I Mölndals innerstad varvas arbetsplatser, butiker, restauranger och hotell med kommunal service som ett nytt stadsbibliotek. Detta större sammanhang bidrar till trivsel, trygghet och att man vill vistas i innerstaden.

-En galleria i en stadskärna tillför en service för invånare och besökare och vi har lagt mycket fokus på att den upplevs som en kärna i centrum. Gatubild och arkitektonisk gestaltning inomhus och i övriga innerstaden flyter ihop. Fokus ligger också på ytorna mellan husen. Nästa steg för NCC är att ta sig an kvarter som planeras mot resecentrum och som ska innehålla ytterligare 1500 arbetsplatser. Det är ett medvetet val från Mölndals stad att skapa den viktiga blandstaden, säger Johanna Hult-Rentsch.

Gallerian tar form

Carl Birath, arkitekt RStudio

-Vi nådde målet att få till ett tätt hus före jul. Fasaderna börjar ta form och synas i grannskapet, berättar Carl Birath, arkitekt, RStudio. Strukturen och fasadmaterialen har en tydlig koppling genom tegelvalet som också går igen i den gamla historiska bebyggelsen. Även om den nya delen är modern finns det en tydlig koppling till den ursprungliga byggnadskulturen.

Fasadmaterialen både exteriört och interiört i gallerian har genomgående den småskaliga karaktären. Det ska vara trivsamt att komma hit.  Mölndalsborna ska inspireras och uppleva detta nya offentliga vardagsrum.

Sammanlänkad struktur

-Samtidigt arbetar Mölndals stad med gator och torg. Vilken gallerian är väl integrerad med. Utgångspunkten har varit att låta gatustrukturen och kvarterstrukturen följa med in i gallerian. Allt är sammanlänkat och får en helt ny nivå av stadsmässighet, säger Carl Birath. Ambitionen är att hela gallerian ska öppnas för 70 hyresgäster som ska installeras i princip samtidigt. Under ett par år har centrala gator varit avstängda men i framtiden kommer man kunna röra sig genom flera kvarter av innerstaden torrskodd. Gallerian är en viktig integrerad del i den moderna framtida staden som också bekräftar och visar på en hög nivå av tillgänglighet.

-Vi har också jobbat aktivt med miljöfrågor i projektet där Gallerian kommer certifieras med BREEAM Very Good och Bostäderna med Miljöbyggnad Silver. I produktionen har vi precis firat att vi nått högt uppsatta mål för återvinning av avfall, med god marginal ska tilläggas.

Nya etapper på gång

-Vi har sista pusselbiten på gång i Mölndals innerstad, berättar Johanna Hult Rentsch. Det är kvarteret ”Kungsfisken”, som ligger på andra sidan brofästet och innebär 30 000 nya kvadratmeter för kontor och affärsmöjligheter. Området sluter an direkt till resecentret och utgör därmed en viktig del i hela kvarteret. Det är också ett mycket synligt och lättillgängligt läge för framtida verksamheter som kommer att rymmas här.

Detaljplan är i full gång och samråd sker under våren. Byggstart planeras till 2019.

MARIE LOUISE AARÖE

Bostäder bidrar till en central stadsdel som lever hela dygnet. Bild: RStudio