Pepparholm i ständig förändring

Pepparholm förändras kontinuerligt och skyddas av detaljerad lagstifning. Här växer buskar, träd och blommor med den vackra Öresundsbron i bakgrunden, ritad av George Rotne. Foto: Marie Louise Aaröe

Pepparholm förändras kontinuerligt och skyddas av detaljerad lagstifning. Här växer buskar, träd och blommor med den vackra Öresundsbron i bakgrunden, ritad av George Rotne. Foto: Marie Louise Aaröe

I början av juni arrangerade Öresundsbro Konsortiet den årliga pressresan till Pepparholm med inbjudna journalister från både Sverige och Danmark. Och som alltid i strålande solsken.

Engagerade i Pepparholm är Bengt Örneberg, Lunds Botaniska Förening, Hans Orth, miljökonsult Seacon Öresundsbron, och Christian Ebbe Mortensen, ornitolog som bevakat fågelhäckningen på Pepparholm sedan 2001.

Engagerade i Pepparholm är Bengt Örneberg, Lunds Botaniska Förening, Hans Orth, miljökonsult Seacon Öresundsbron, och Christian Ebbe Mortensen, ornitolog som bevakat fågelhäckningen på Pepparholm sedan 2001.

Pepparholm är en konstgjord ö som skapades i samband med byggnationen av Öresundsbron och ligger alldeles intill den naturliga ön Saltholm. Peppar och salt, ja varför inte?

På Pepparholm landar bron från Malmö för att övergå i en tunnel in mot Kastrup. Järnvägen och motorvägen går parallellt på ön, som är fyra kilometer lång och 400 meter bred.

Naturliga sjöar har bildats på ön. Här trivs fåglarna bäst.

Naturliga sjöar har bildats på ön. Här trivs fåglarna bäst.

Öresundsbron stod klar 1999 och så också Pepparholm. Under tiden som man funderade över vad man skulle göra av denna artificiella ö började det hända saker och ting av sig själv på ön. Ett unikt natur- och djurliv tog fart och man bestämde sig för att låta naturen ha sin gång. I dag ses ön som ett biologiskt experiment.

Svanpar håller ihop helalivet. Här ruvar mamman intill den döda svanpappan. Livet har sin gång på Pepparholm.

Svanpar håller ihop helalivet. Här ruvar mamman intill den döda svanpappan. Livet har sin gång på Pepparholm.

Då man av miljöskäl grävde Öresund djupare vid bron för att förbättra vattenflödet fick man en stor mängd material från havsbotten som har använts vid byggandet av Pepparholm. Flera hundra olika arter och plantor, insekter och fåglar har under åren trivts och utvecklats. Sällsynta arter som finns på få ställen, vissa kan man bara hitta på Gotland och Öland och andra i Arktis.

Sprakar av färger

Gula och blå blommor trivs bäst på Pepparholm. Här ses käringtand

Gula och blå blommor trivs bäst på Pepparholm. Här ses käringtand

Utvecklingen fortsätter och från att ha varit en grå ö så sprakar färgerna i dag. Företrädesvis gula och blå blommor trivs här. 2001 fanns inga buskar på ön. Idag har de börjat växa allt mer vilket gör att nya invånare börjar trivas allt bättre, som exempelvis kaninen. Växtligheten förändras hela tiden vilket innebär att nya arter kommer och slår ut andra.

Blåljus trivs också på Pepparholm.

Blåljus trivs också på Pepparholm.

En mängd fågelkolonier har utvecklats på ön som fiskmåsen. De trivs vid de naturligt bildade sjöarna, där även den sällsynta grönfläckiga paddan finns. Den sågs första gången 2004 och firar i år tioårsjubileum.

Det enda ingreppet som man har gjort på ön är att minska närvaron av Skarven, som föredrar den södra delen av ön. Anledningen är att Skarvarna stör flygtrafiken på Kastrup. Man har räknat till att det finns 300 par på Pepparholm. Ursprungligen häckade de på Saltholm.

Ständigt nya arter

Vid varje besök är det något nytt att registrera. Ny får i år är brokförgätmigej, som är en cirka två decimeter hög ört från släktet förgätmigej. Vid vårt besök i juni fick vi också för första gången se tumlare ”tumla omkring” i vattnet mellan Pepparholm och Saltholm.

Ön skyddas av en detaljerad lagstiftning och det är bara biologer och personal från Öresundsförbindelsen som normalt får besöka ön.

MARIE LOUISE AARÖE

(text och foto)

För att hålla samman ön är den kantad med sten från Bohuslän.

För att hålla samman ön är den kantad med sten från Bohuslän.