Containertrafiken ökar igen efter nedgången till följd av arbetsmarknadskonflikten. Foto: Gösta Löfström

Positivt för Göteborgs Hamn

Containertrafiken över Göteborgs Hamn ökar åter efter arbetsmarknadskonflikten i containerhamnen. Under första halvåret ökade godsmängderna i terminalen med 19 procent.

Under årets första sex månader ökade containervolymerna med 19 procent från 318 000 tjugofotscontainrar (TEU) första halvåret 2017 till 378 000 samma tid i år, rapporterar Göteborgs Hamn. Dock var jämförelseperioden svag historiskt sett på grund av konflikten som då präglade kundernas vilja att sköta sina transporter över hamnen.

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn

–Containerterminalen har slagit flera produktivitetsrekord under det senaste halvåret och kurvan pekar nu åt rätt håll, även om segmentet har en bra bit kvar tills det är där det borde vara, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB. Terminalen har gått igenom ett stålbad men det börjar se ljusare ut igen. Kunderna och volymerna verkar nu återkomma.

Som summering av läget i Nordens största hamn, där 30 procent av svensk utrikeshandel går, säger han:

–Det går bra för svensk industri nu och det ser vi i hamnen. På fordonssidan ökar det hela tiden och energiprodukter ligger högt.

Antalet hanterade bilar i hamnen har ökat sedan 2013 och den positiva trenden fortsätter. Under första halvåret i år ökade volymerna med tio procent. Totalt har 152 000 bilar gått över kaj i export och import. Volvo Cars står för huvuddelen av volymerna men även stor nybilsförsäljning i Sverige bidrar.

Roro-trafiken, främst skogsprodukter och insatsvaror till verkstadsindustrin slog rekord 2017 och 2018 kan komma att bjuda på nytt rekord. Första halvåret ökade volymerna med fyra procent till 305 000 hanterade enheter.

Energiprodukterna skapar höga volymer, men minskade något jämfört med första halvåret 2017, som var ett rekordår.

Passagerarsiffrorna minskade med sju procent och antalet kryssningsanlöp minskade med 19 procent.