Öresundsbron sedd från ön Peberholm. Foto: Gösta LöfströmÖresundsbron sedd från ön Peberholm. Foto: Gösta Löfström

Rekordår för trafik över bron

Under 2017 passerade drygt 7,5 miljoner motorfordon över Öresundsbron. Det är ett historiskt rekord för bron som i sommar fyller 18 år. Därtill skall läggas alla personresor och godstransporter per järnväg som årligen passerar över bron.

Den första summeringen av trafiken under 2017 visar att 7 530 255 motorfordon åkte över bron. Det är det högsta antalet passager hittills och mer än 100 000 fler än 2016, som också var ett rekordår.

Øresundsbro Konsortiet, som är brons ägare, konstaterar att förra rekordet slogs år 2016 då 7 424 000 fordon passerade.

–Vi ser ett ständigt ökande intresse från både danskar och svenskar att åka över till andra sidan Öresund på sin fritid, säger Fredrik Jenfjord, chef för försäljning och marknad vid Øresundsbro Konsortiet.

Fritidstrafiken är den största kategorin och även den som ökat mest. Den försvagade svenska kronan har gjort Sverige billigare för danskarna. Många danskar valde att göra sin julshopping i Sverige.

I slutet av januari 2018 kommer Konsortiet med sin analys av samtliga fordonskategorier, fritid, pendling och business.

Betalar sig på knappt 35 år

Den 16 kilometer långa Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn består av bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Varje dag kör i snitt 21 000 motorfordon över bron.

Bron är avgiftsfinansierad. Efter 17 år gjordes bedömningen att hela bron kommer att vara betalad om ytterligare 17 år, alltså en avskrivning av mångmiljardsatsningen på knappt 35 år. I juni 2017 passerade den 100 miljonte bilen över bron.

GÖSTA LÖFSTRÖM