Sensorer för övervakning av kvaliteten på vatten

Forskningsinstitutet Imego tar nano- och mikroteknologi till hjälp för övervakning av vattenkvalitet. Till ett nystartat projekt söker man intressenter inom industrin, som kan tänkas vilja vara med i en starkt behovsorienterad forskning.

Linda Olofsson är koordinator för projektet Vattenkvalitet. Foto: Gösta Löfström

-Visionen är bland annat att t ex dricksvatten ska kunna övervakas så att ingen behöver drabbas av ovälkomna bakterier eller föroreningar, säger projektets koordinator Linda Olofsson. Vi vill skapa en gemensam plattform för alla intressenter att få kontroll över vattenkvalitet i vitt skilda sammanhang, allt från dricksvatten till industriellt vatten, t ex kylvatten, och miljömonitorering.

Flera detektionsmetoder

Mätningar av vattenkvalitet som görs i dag tar för lång tid. Avsikten är att med ny nano- och mikroteknik konstruera system som ger tidigt indikation och möjlighet att snabbt fatta rätt beslut, att t ex direkt stänga ett färskvattenintag när något är fel eller att besluta om ytterligare provtagningar.

Linda Olofsson talar om magnetiska, elektriska och optiska detektionsmetoder för upptäckt av allt från små molekylära läkemedelsrester till patogena sjukdomsalstrande mikroorganismer.

-Vi vill ta fram billiga sensorer som kan avslöja vattenföroreningar och utnyttja tekniska synergier inom olika tillämpningsområden.

Imego arbetar i projektet tillsammans med forskningsinstituten Acreo och SICS. Alla tre ingår i Swedish ICT Research AB. Projektet involverar ett 15-tal personer, varav cirka sju vid Imego.

Början på ett nytt kluster

Själv är Linda Olofsson fysiker från Chalmers. Hon har länge arbetat med innovationer och affärsutveckling. Hon är också grundare av teknikföretaget Midorion, som tillkom ur ett projekt kring miniatyrisering av sensorer.

-Vi vill skapa en fullskalig plattform för hela Swedish ICT inom området vattenkvalitet, bestående av ett nätverk av intressenter, samarbetspartners och finansiärer kopplade till en projektarena inom Vattenkvalitet. Målet är att åstadkomma ett helt nytt kluster.

Värdet för intressenterna ligger i ökad kunskap om vattenkvalitet inom respektive intresseområde och möjlighet att få immateriella rättigheter för sitt verksamhetsområde.

En kartläggning av intressenter och deras behov ska göras och en IP-policy ska formuleras. Existerande detektorer och system ska kartläggas, liksom möjliga finansiärer.

Behovsstyrd forskning

-Kärnan i arbetet är framtagningen av en teknisk skiss på tänkbara system för vattenövervakning och planering av initiala projekt för plattformen, berättar Linda Olofsson.

-Vi ska ha ett pull-perspektiv, arbeta behovsstyrt med olika intressenter och slutanvändare, som bör vara med och forma metoderna.

Projektet Vattenkvalitet ska bland annat göra det möjligt att lösa problem både på hemmaplan och i tredje världen, skapa kostnadseffektiva metoder för vattenanalys som kan lösa problem också för mindre kapitalstarka intressenter.

Imego har redan ett stort nätverk inom dricksvattenområdet, och Linda Olofsson bidrar med sitt marina nätverk och har även kopplat upp Imego mot bland annat VISK-projektet, som sysslar med identifiering av sjukdomsalstrande patogener och som leds av Kretsloppskontoret i Göteborg.

Specialist på sensorplattformar

Kärnan i Imegos verksamhet är institutets specialistkunskaper inom sensorplattformar, som anpassats och tillämpats inom så vitt skilda områden som miljö, medicin, inertial navigation, biokemi och toxindetektion.

GÖSTA LÖFSTRÖM