Kongahälla Shopping – paradexempel på modern handel. Ill: Invinn

Shoppingcenter i Kungälv vägvisare för branschen

Kongahälla Shopping i Kungälv är ett paradexempel på hur man kan utveckla en stad. Dagens shoppingcenter handlar om mycket mer än att bara handla. Upplevelsen är viktig och även att kunna hitta välbefinnandet som innebär utbud av restauranger, caféer, frisörer och vårdcentraler som några exempel.

De nya shoppingcentren blir också allt mer integrerade i staden med krav på stadsmässig utformning. Kongahälla shoppingcenter byggs i den nya centralt belägna stadsdelen Kongahälla i Kungälv mittemot det nya resecentret.

-Det innebär att pendeleffekten integreras i handeln. Samtidigt får 10 000 människor gångavstånd till denna handel. Det säger Charles Larsson, marknadschef på Adapta som bland annat utvecklar handelsplatser. Han har lång erfarenhet av att skapa shoppingcenter och är aktiv i branschorganisation Nordic Council Shopping Center samt i marknadsrådet för ISSC i London.

Charles Larsson, marknadschef Adapta.

Stora förändringar

-Det sker en stor förändring i vårt köpmönster och inte bara när det gäller e-handel. Det ser vi på många platser i övriga världen. England är ett bra exempel där nedgångna platser, framförallt i stadskärnor, har börjat blomstra tack vare en stark integrerad handel. Köpcentret Trinity i Leeds är ett exempel på mycket intressanta stadsutvecklingsprojekt och som blev utsedd till årets köpcentrum i Europa 2016.

Vi har ett kontinuerligt förändrat beteende där vi äter alltmer utanför hemmet. I USA äter över 50 procent på caféer och restauranger. Att köpa upplevelser ökar också. Tidigare var det enbart fokus på handel. I dag hittar man i köpcentrum, förutom restauranger och caféer också frisörer, sjukgymnaster, tandläkare och vårdcentraler. Ett upplevelsecentrum kombinerat med samhällsservice.

Fysiskt fungeranade plats

-Shoppingcenter har sina fördelar som en fysisk fungerande plats, menar Charles Larsson.  Ju längre norrut vi kommer desto mer klimatorienterade blir vi. I länder med vårt, under stora delar av året, regniga och blåsiga väder uppskattar man att kunna röra sig inomhus till olika aktiviteter torrskodd.

Det är lätt att tro att handel inom shoppingcenter är det dominerande, men den står bara för 35 procent av den totala handeln. Två tredjedelar av all försäljning sker i butiker utanför köpcenter. E-handeln står för 7 procent.

-Jag vill poängtera att e-handel inte är ett hot utan en möjlighet. Vi har i dag flera olika sätt att handla  på. Vi kan beställa på nätet och hämta på ett utlämningsställe, vi kan handla på nätet och hämta i den stationära affären och vi kan handla på nätet och få varan hemskickad till dörren. Det är en förändrad konsumtionssituation som innebär nya möjligheter, säger Charles Larsson.

Stora förväntningar

Kongahälla Shopping ligger i anslutning till resecenter vid E6. Ill: Invinn

Som konsument förväntar vi oss både ett stort varuutbud och bra parkeringsplatser samtidigt som  vi inte vill dra in tunga varutransporter mitt i den centrala staden. Ytorna för handel växer och äldre butiker är ofta inte längre ändamålsenliga.

-Shoppingcenter är nyttiga för samhället. De är effektiva och varutransporter samordnas till en plats samtidigt som kundens transporter minimeras. Det är ingen som gillar stora lastbilstransporter inne i mindre städer. VTI i Linköping gjorde för ett antal år sedan en scenarioanalys över olika former av handel som visade samhällsnyttan och miljöeffektiviteten i samordnade handelsalternativ. I Allum, Partille, öster om Göteborg har man mätt luftkvaliteten efter att köpcentrumet öppnat och konstaterat att den inte är sämre. Det hela handlar om effektiv distribution och transport.

Kräver tillgänglighet

Det är en ny trend på gång och en del i detta är kraven på att byggnaderna ska smälta in i sin miljö. Här har politiker, fastighetsägare och arkitekter ett stort ansvar. Att bygga en konceptbyggnad med trevlig arkitektur innebär ett viktigt konkurrensmedel. Det handlar om både arkitektur och design exteriört och interiört samt konst och ljussättning. Detta går att påverka för alla ansvariga.

-Konsumenten kräver tillgänglighet, därför kommer också kompletta anläggningar allt närmare bostaden. De stora shoppingcenter som ligger en bit utanför centralorten fyller sin funktion inte bara för de närboende utan för en hel region, men i framtiden kommer vi att se allt mindre av detta. Politiker har ett stort ansvar att utveckla och leda dessa frågor. Handel är en stor och viktig del av samhället och en stark motor i samhällsutvecklingen. Det innebär att en tredjedel av vår privata konsumtion många gånger behandlas okunnigt och till och med negativt.

Politikeransvar

Politiker har ett stort ansvar för samhällsutvecklingen inne i städerna. Vi färdas fortfarande oftast med bil när vi ska handla, det innebär att handeln är beroende av bra kommunikationer. Politiker i Malmö har exempelvis sett till att det i princip är omöjligt att handla i centrala Malmö om man anväder bil. Det måste finnas en strategi för städerna hur de ska utvecklas. Viktigt är att volymberoende extern handel utvecklas tillsammans med centrumhandel och andra olika aktörer, det finns bra exempel på detta.

-Politikerna måste tänka ur ett samhällsperspektiv som handlar om nya tider och mönster inom konsumtion och handel som påverkar, samt att hålla en stads centrum vid liv med attraktivt utbud av både handel, kultur, mötesplatser och restauranger, säger Charles Larsson.

MARIE LOUISE AARÖE

FAKTA: Charles Larsson

*Senior Advisor inom Retail och Commercial Real Estate

*Tidigare Marketing Director på Steen & Ström

*Har öppnat 14 köpcentrum i Sverige

*Aktiv inom NCSC i Norden och ICSC i Europa

*Blev i höstas beskriven av tidningen Market som Mr Shopping i Sverige

FAKTA HANDEL:

Några intressanta siffror

*Köpcentrum står för ca 35% av handeln

*Övrig handel står för 65%

*E-handel står för ca 7% totalt men livsmedel för bara 1%

*Det finns ca 50 stora köpcentrum (över 30 000 kvm) och totalt ca 350

*60% tar bilen till ett köpcentrum