Optimism i näringslivet trots konflikt i Göteborgs Hamn.

Stark västsvensk konjunktur

Den västsvenska konjunkturen går starkt, bättre än övriga riket, och optimismen bland företagen är större än tidigare. Men konflikten i Göteborgs hamn oroar.

–De flesta konjunkturindikatorerna ligger högt och nu ser vi att det går tydligt emot trenden hos riket i stort säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren. Antal varsel och konkurser minskar i Västsverige. Samtidigt ser vi att varslen ökar i både Stockholmsregionen och i riket. Vi ser också att Västsverige under lång tid uppvisat lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Det här bekräftar att Västsverige är motorn i svensk ekonomi fortsätter Johan Trouvé, som dock oroas över den pågående konflikten i hamnen.

–Vi är en exportberoende region. Nu ser vi att hamnkonflikten slår hårt mot exporten. Vi har fått flera rapporter på att företag som är beroende av hamnen behöver ta lån för att klara likviditeten. Detta är ohållbart och hotar svensk konkurrenskraft. Konflikten måste få en lösning, säger Johan Trouvé.

Handelskammarens företagspanel är nu mer optimistisk om konjunkturutvecklingen än vid föregående mätning, både på kort och lång sikt.

–Att Europaparlamentet röstade igenom ett frihandelsavtal med Kanada i en tid där motståndet mot frihandel är större än på länge är troligtvis en anledning till optimismen. Trots uppenbara risker såsom ett kommande Brexit och en ny amerikansk president som skapar osäkerhet tror jag företagen känner av den starka konjunktur vi nu sett i Västsverige under lång tid.

Att de västsvenska företagen trots risker i vår omvärld har en stark framtidstro är ett styrkebesked för Västsverige, avslutar Johan Trouvé

Indikator och prognos

Den västsvenska konjunkturindikatorn utgörs av regional data sammanvägd i en månatlig mätserie där nya jobb, varsel, export, konsumtion och konkurser inkluderas.

Den västsvenska konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med över 400 västsvenska företag från både industri- och tjänstesektorn, vilka varje månad får frågan om sin uppfattning om konjunkturens utveckling på 3 och 12 månaders sikt.