2016 års stipendiater samlade vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg. På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen tillsammans med av 22 av de 43 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2016. Foto: Magnus Gotander Bilduppdraget

Sten A Olssons stipendier

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Under år 2016 har 43 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. I december delades dessutom en rad utbildningsstipendier ut.

Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s kultur och hälsa, samt innovation och entreprenörskap.

 

2016 års studenter har besökt universitet och lärosäten över hela världen, bland annat Sri Lanka, Sydafrika, USA, Australien och England.

–Vi är glada att kunna ge studenterna möjlighet att delvis göra sina examensarbeten utomlands, samtidigt som de då också får tillgång till forskningens internationella aspekter, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

–Resmålen har varit universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen och vi har sett många intressanta resultat. Studenterna vittnar alla om goda möjligheter till nya personliga kontakter och byggande av nätverk, vilket förstås är värdefullt i deras framtida professioner.

Deltagande fakulteter/institutioner kopplade till mastersprogrammen:

Sahlgrenska akademin (SA): Läkar-, Apotekar- och Tandläkarprogrammen, Handelshögskolan: Mastersprogrammen: Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship, Chalmers: Mastersprogrammet: Management and Economics of Innovation, Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion, Psykologi: Psykologprogrammet och programmet i missbruks- och beroendevetenskap.

Utbildningsstipendier

Stiftelsen delar också årligen ut utbildningsstipendier till talangfulla människor, som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. I december delades stipendier om vardera 150.000 kr till

konstnären Lotta Andersson, sångerskan Katarina Karnéus, musikern Laleh Pourkarin, konstnären Ida-Lovisa Rudolfsson samt musikerna Naoko Sakata och Fredrik Åkum.

OM STIFTELSEN

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Under de senaste tjugo åren har stiftelsen delat ut cirka 324 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 200 masterstipendier.