Fr v: Tilda Lovell, Karin Karinson, Lars Danielsson, Per Kesselmar, Rikard Bergqvist och Anna von Hausswolff tillsammans med Madeleine Olsson Eriksson. Fotograf: Magnus Gotander

Stenas stipendiater

2017 års kulturstipendier från Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur har delats ut till sex västsvenska kulturpersonligheter. De fick vardera ett stipendium på 300 000 kronor vid Stenastiftelsens årliga stipendieutdelning i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus.

Stipendiaterna är konstnärerna Karin Karinson, Per Kesselmar, Tilda Lovell, dramatikern, regissören och skådespelaren Rikard Bergqvist, sångerskan och musikern Anna von Hausswolff samt musikern Lars Danielsson.

Under kvällen framförde sångerskan och musikern Anna von Hausswolff ett eget stycke Untitled på synt, effekter och sång. En videoremix visades med valda delar av Trollflöjten, My Fair Lady, Hair och andra föreställningar av dramatikern, regissören och skådespelarens Rikard Bergqvists uppsättningar på GöteborgsOperan. Musikern Lars Danielsson improviserade över Both Sides Now av Joni Mitchell på kontrabas och spelade sedan sin egen komposition Extensions på cello. Även de tre konstnärerna Karin Karinson, Per Kesselmar och Tilda Lovell presenterades och erhöll sina stipendier på scenen av stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson. Fakta och resultat relaterat till Vetenskapsfestivalen visades, ett arrangemang som Stenastiftelsen stöttat under lång tid och dit stöd kommer att ges även under kommande år. Slutligen redogjordes för de aktiviteter som stiftelsens bidrag till den populära utställningen om Tove Jansson på Göteborgs konstmuseum resulterat i.

Främjar det levande och dynamiska

–Vi vill främja ett levande och dynamiskt kultur- och samhällsliv i Västsverige. Därför är vi mycket stolta och glada att ännu ett år kunna stödja lovande konstnärer, musiker och kulturutövare i regionen med våra utbildningsstipendier. Vi hoppas stipendierna blir till stor nytta och glädje, säger Madeleine Olsson Eriksson, stiftelsens ordförande.

Årets utställning på Göteborgs konstmuseum med konstnärerna Karin Karinson, Per Kesselmar och Tilda Lovell invigdes av Madeleine Olsson Eriksson vid vernissagen lördagen 2 december. Utställningen pågår till och med 28 januari 2018.