Inrikes containertrafik planeras via slussarna i Trollhättan

Orientlinien planerar första containerpendeln till Vänern

Rederiet SOL, Svenska Orientlinjen, vill börja trafikera sträckan Göteborg – Kristinehamn i Vänern med containertrafik via Göta älv, slussarna i Trollhättan och Vänern. Det blir en helt ny form av containerpendel i konkurrens med väg- och tågtransporter.

–Vi ser att framtiden tillhör dem som vill ta ansvar och förstår värdet av ett aktivt hållbarhetsarbete, säger Ragnar Johansson, vd i Svenska Orient Linien.

Containerpendeln innebär en breddning av rederiets verksamhet och en helt ny typ av sjöfartslösning för inrikes transporter. Rederiet bygger på vattenvägens potential och utreder förutsättningarna för en ny konkurrenskraftig och miljöeffektiv containerpendel.  Det blir i så fall Sveriges första sjöfartsbaserade containerpendel inrikes och innebär något helt nytt i transportsystemet.

En småskalig IMO-sjöfarts fördelar i form av frekvens, precision och lastkapacitet handlar om två avgångar per vecka i vardera riktningen.

Det tänkta upptagningsområdet blir inledningsvis främst östra Värmland, västra Örebro län samt södra Dalarna. Kunderna bedöms finnas inom skogs- och gruvnäringen med betydande exportbehov och inom detaljhandeln med stora importvolymer av livsmedel och konsumtionsvaror.

Flera verksamhetsben

Svenska Orientlinien fick sitt namn 1927, men startades redan 1911 av legendariske redaren Dan Broström 1911 som Svenska Levant Linien genom dåvarande Tirfing Rederi AB. SOL har idag fyra verksamhetsplattformar med ro-ro-linjer, transporter av projektlast och styckegods, agentverksamhet samt kommersiella och tekniska management-uppdrag.