Tunneldelen Tina bogseras ut från torrdockan, Foto: MBP/Trafikverket

Tunnelelementet Tina flyter

Under lördagen den 29 april sjösattes det första av Marieholmstunnelns tre tunnelelement i Göta Älv. Sent i höst ska det dras ut ytterligare och sänkas på plats. Och om tre år, 2020, ska hela tunneln vara klar för biltrafik. Göteborg kommer då att i centrala stan ha två bilbroar över älven och två biltunnlar under älven samt två tågbroar.

Trafikverkets projektchef Stein Kleiven och huvudentreprenören Züblins projektchef Helena Söderberg. Arkivbild: Gösta Löfström

Med hjälp av ett avancerat vinschsystem och bogserbåten Frog Cygnus drogs det 25 000 ton tunga tunnelelementet med stor precision ut ur torrdockan där det började byggas i augusti 2016. Av tradition döper man alltid tunnelelementen och detta har fått namnet Tina.

– Utbogseringen från dockan är ett mycket känsligt moment i bygget av tunneln, säger Stein Kleiven som är Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen. Det kräver expertis på hög nivå, noggranna förberedelser och tajming. Allt detta fanns på plats och sjösättningen gick enligt plan.

Tunnelelementet som väger 25 000 ton, är 100 meter långt, 32 meter brett och 10 meter högt, ligger nu förtöjt i ett parkeringsläge i älven. Där ska det förberedas för att om ett halvår dras ut och sänkas ned i älven. Så snart torrdockan länsats på vatten, startar bygget av nästa tunnelelement.

Bogserbåten Frog Cygnus drar ut tunneldelen på älven. Foto: MBP/Trafikverket

En milstolpe

– Det här är en milstolpe i bygget av Marieholmstunneln, fortsätter Stein Kleiven. Själva sjösättningen är inte bara ett spektakulärt moment, utan också något unikt eftersom det bara färdigställs ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen.

Huvudentreprenör för Marieholmstunneln är byggföretaget Züblin Scandinavia AB i konsortium med Boskalis Sweden AB. Projektchefen Helena Söderberg har tidigt betonat den stora utmaningen i bygget, att tunneln ska vila på 100 meter djup välkänd Göteborgslera.

FAKTA

*Marieholmstunneln är en så kallad sänktunnel, vilket innebär att man bygger tunneln i delar på land i en torrdocka.

*Tunneln kommer att gå under Göta älv i Göteborg och ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet.

*Den byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i varje riktning.

*Trafiköppning sker 2020 och kostnaden beräknas till 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.

*Marieholmstunneln byggs för att minska sårbarheten i Göteborgs transportsystem och ingår i Västsvenska paketet.

*Något år efter det att Marieholmstunneln är klar kommer Göteborg att ha fyra vägförbindelser över älven (mot idag tre) och två järnvägsförbindelser. Från väster räknat: Älvsborgsbron som stod klar 1966, Hisingsbron som just börjat byggas (klar 2021) precis intill Götaälvbron (som ska rivas), Tingstadstunneln från 1968 samt nu aktuella Marieholmstunneln. Därtill för tågtrafiken till och från Göteborgs hamn och Bohusbanan den nybyggda Södra Marieholmsbron och den äldre Marieholmsbron.

TEXT:

TRAFIKVERKET och GÖSTA LÖFSTRÖM

Bara ett par decimeter av den tio meter höga tunneldelen syns ovanför vattenytan i Göta älv. Foto: Kasper Dudzik