Två projekt vid Chalmers bäddar för effektivare optiska fibernät

Formler för optimering av signaler i fibrer visas av doktoranderna Krzysztof Szczerba t v och Johnny Karout. Foto: Gösta Löfström

Två utvecklingsprojekt inom fiberteknik vid Chalmers står inför sin kommersialisering. Optium har en patentsökt teknik för att öka datahastigheten i optiska fibernät, medan Zipper utökar kapaciteten i befintliga fibernät.

Gemensamt för de båda projekten är att professor Erik Agrell står bakom dem. Jörgen Larsson är projektledare för båda.

Optiums affärsidé utvecklas vid Chalmers Innovation. Doktoranden Johnny Karout har stått för teorierna, som doktoranden Krzysztof Szczerba omsatt i praktiken.

-Avsikten är att öka kapaciteten, få plats med mer data i varje fiber, genom att optimera tekniken säger Krzysztof Szczerba och förklarar att det handlar om hur man skickar informationen, att packa om, omforma, signalerna på ett optimalt sätt innan de går in i fibern.

Professor Erik Agrell står bakom både Optium och Zipper.

Högre fart på korta sträckor

Optiums fokus är fibrer på korta sträckor, i huvudsak upp till fem kilometer, men Johnny Karout förklarar att tekniken kan användas antingen för att öka hastigheten eller att låta signalerna nå längre.

Man kan antingen sända större mängder information eller, i fiber-till-hemmet, förlänga avståndet mellan kopplingspunkter, vilket kan spara pengar och utrustning.

De tänkta kunderna som finns inom segment som telekomindustrin, fordonsindustrin, medicinteknik, datorhallar och konsumentprodukter, som efterfrågar snabb och säker överföring av information till en förhållandevis låg kostnad. Optiums utrustning monteras i kopplingspunkterna. Befintlig infrastruktur i övrigt kan användas. Även billigare fibrer ska kunna förmedla bra signaler med hjälp av Optiums produkt.

Chalmers Innovation är delägare i projektet. Projektledaren Jörgen Larsson för nu diskussioner med en rad tänkbara partners för en kommersialisering av tekniken. Samtidigt talar han för engagemang också i projektet Zipper, som utvecklats av doktoranden Martin Sjödin och biträdande professor Erik Agrell.

Jörgen Larsson, i mitten, är projektledare för Optium med Johnny Karout tv och Krzysztof Szczerba. Foto: Gösta Löfström

Multiplexmetod för fler signaler

Zipper har utvecklat ett nytt sätt att utöka kapaciteten i optiska fibernät, vilket ska möjliggöra nya intäktsströmmar och tjänster för operatörer och nätägare.

-Allt större datamängder transporteras över långa distanser, som mellan städer och kontinenter. För att kunna öka kapaciteten i fibernäten krävs ofta ingrepp i befintlig infrastruktur, vilket är kostsamt. Tekniken som Zipper utvecklar innebär att man byter ut en enhet i mottagaren och sändaren och använder det mesta av den befintliga infrastrukturen i näten. Det gör att man kan öka dataöverföringen till relativt låg kostnad, säger projektledaren Jörgen Larsson.

Martin Sjödin är doktoranden som utvecklat Zipper. Just nu gästforskar han i Japan.

Tekniken är en multiplexmetod, som utnyttjar en och samma kanal för att skicka flera signaler samtidigt. Signalerna utnyttjar ljusvågens polarisation så att mer data kan transporteras i befintliga nät. Tänkta kunder och partner för denna teknik är i det här skedet leverantörer av nätverksteknik.

Utnyttjar samma kunder

-Till en början kommer vi att använda oss av samma kunder och hoppas kunna dra nytta av varandra i de båda projekten, säger Jörgen Larsson.

GÖSTA LÖFSTRÖM