Bergspräckning för fler tåg

Just nu pågår i Göteborg en av världens största bergspräckningar för att ge plats åt dubbelspår på Hamnbanan på Hisingen.

Om man inte kan spränga berg på grund av närliggande känsliga verksamheter kan man spräcka berg. Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Här passerar 30 procent av all svensk utlandshandel med varor och 65 procent av all utrikes containertrafik. Men banan är enkelspårig. Utbyggnaden till dubbelspår pågår i ett antal etapper. Bland annat behöver just nu 10 000 kubikmeter berg tas bort för att ge plats åt dubbelspåret vid Skandiahamnen, Göteborgs containerhamn.

Eftersom berget ligger nära känslig industri, bland annat raffinaderiverksamhet, är sprängning inte möjligt. Så här beskriver Trafikverket den metod som används:

”Man borrar hål i berget och tar in en sågwire med industridiamanter. Man sågar först ut ett horisontellt snitt, därefter gör man samma sak vertikalt. Med Europas största hydraulspett spräcker man sedan berget. En grävmaskin kan efter det

plocka bort de mindre stenblocken och detta samtidigt som tågtrafiken fortsätter som vanligt”.

Utrustningen för bergspräckningen i Göteborg är tämligen unik, det lär bara finnas sex liknande i hela världen.

Tio kilometer enkelspår ska bli dubbelspår

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. Den nästan 10 kilometer långa hamnbanan på Hisingen är enkelspårig och har idag för låg standard för att klara av framtidens trafikbehov.