Västsvenska företagare kräver svar om skatter

Riksdagspolitiker – hur ställer ni er till entreprenörskatten? Den frågan ställer 16 företagare från Västra Götalands län som är oroade för det förslag till nya regler för beskattning av ägarledda företag, den s k entreprenörsskatten eller även kallad 3:12-reglerna.

DEBATT Majoriteten av Sveriges företag är ägarledda. Det handlar om företag som drivs av ägare som både jobbar i företaget och som är aktiva ägare. Som företagare har vi satsat kapital och tar ansvar för investeringar, anställningar och att utveckla våra företag. Detta är en framgångsmodell för företagande; fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Antalet ägarledda företag är idag ca 300 000 och de har ungefär 800 000 anställda.

Du som är politiker och som vill påverka förutsättningarna så att fler jobb kan skapas borde vara särskilt intresserad av villkoren vi har för att driva våra företag. Vi är 16 företagare från Västra Götalands län som är oroade för det förslag till nya regler för beskattning av ägarledda företag, den s k entreprenörsskatten eller även kallad 3:12-reglerna. Reglerna är mycket komplicerade men helt avgörande för villkoren för att äga och driva företag. Att kunna ta ut en eventuell vinst till en rimlig beskattning idag eller kanske i samband med en framtida försäljning av företaget är det viktigaste och riktigaste incitamentet för framgångsrikt företagande. Företag som fokuserar på att gå med vinst är den bästa garanten för trygga jobb.

Sedan regeringen Göran Persson genomförde reformen av entreprenörsskatten 2005 har reglerna successivt förbättrats med stor framgång både för företagande och skatteintäkter. Utdelningarna har ökat och med dem även skatteintäkterna. Totalt har skatteintäkterna från utdelningar ökat med 30 miljarder och detta har skett samtidigt som lönesummorna i bolagen också utvecklats bättre än ekonomin i sin helhet.  Att dagens entreprenörsskatt också ger incitament till anställningar eftersom lönesumma är en del av underlaget för utdelning har bidraget till fler jobb.

Det är denna utveckling som nu hotas om regeringen genomförs skatteskärpningarna som föreslås i utredningen. Skattesatsen höjs med motsvarande 25 procent, förenklingsregeln försämras med 40 procent och kraven på företagares egna löner kan öka med uppemot 60 procent. Därtill försvagas incitamenten till anställningar genom att löneunderlagsregeln försämras med upp till 80 procent. Med dessa kraftiga försämringar kommer utdelningar och därmed skatteintäkter att minska och på sikt kommer detta att få allvarliga återverkningar för företagande och jobbskapande.

Hittills har det varit märkbart tyst från företrädare för regeringspartierna i denna oerhört viktiga fråga. Vad vill länets politiker? Vi uppmanar er att snarast ta avstånd från skattehöjningar på företagande som motverkar utvecklingen av företag och minskar sysselsättningen.

Anders Hultmark, Provexa

Andreas Gyllestrand, Cubsec AB

Anna-Karin Jansson, AK Studio

Björn Furhoff, Furhoffs Rostfria

Björn Nyberg, Vagnparken

Carl-Johan Nilsson, Borås Bilfrakt

Christer Andersson, Nötkärnan Vårdcentral

Eva Dunér, Framsidans Restaurang

Evert Jansson, AF Affärseffekt Framtidsskola AB

Fredrik Gustafson, UBAB Ulricehamns Betong AB

Johan Enberg, Elementum Eco AB

Jörgen Bergqvist, P. Chr. Rusch & Son AB

Martin Andersson, Ventilationsgruppen Andersson & Andersson AB

Anna Storm, Elicit AB

Robert Olsson, Frontside Electronics AB

Stefan Johansson, Cupola AB