KK-stiftelsen satsar i Skövde. Foto: Ulf Nylén, Högskolan i Skövde

Virtuella fabriker är i fokus för forskningen i Skövde

KK-stiftelsen har beviljat finansiering till forskningsprofilen Virtuella fabriker och kunskapsdriven optimering på Högskolan i Skövde.

Totalt omfattar satsningen på nästa generations tillverkningssystem över 100 miljoner kronor. Näringslivet är i högsta grad involverat i projektet.

– Det här gör att högskolan kan stärka sin ledande position inom området, och fortsätta bygga en stark, komplett forsknings- och utbildningsmiljö ihop med industrin, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen.

Forskningsprofilen Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering kommer att ingå i högskolans KK-miljö INFINIT. Profilen ska generera ny kunskap och innovativa tillämpningar inom virtuell utveckling, ett avgörande steg för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem.

Möjligheter för företagen

Forskningen, som startar 1 september 2018, fokuserar inledningsvis på att testa olika industrilösningar i virtuell miljö. Projektet pågår under åtta år och möjliggör för industriföretag att bedriva utveckling, utan att behöva investera i ofärdiga lösningar under forskningens gång.

Ann Syberfeldt är professor i produktionsteknik. Foto: Högskolan i Skövde

– Hos oss kan företagen testa allt från minsta sensor till hela fabriker, säger Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik på Högskolan Väst. Vad som är unikt med våra virtuella tester är också att hela produktionskedjan optimeras. Med tester kan det annars vara lätt att varje del optimeras var och en för sig. Men här tar vi ett helhetsgrepp.

Näringslivet har stort engagemang i projektet, där sju företag kommer att samarbeta med högskolans forskare med olika specificerade insatser till ett värde motsvarande 43 miljoner kronor: Volvo Car Corporation, Volvo Group Trucks Operations, Scania CV, IKEA Industry, Flexlink, Arla Foods Götene och ABB.

Kan testa och utvärdera
– Den nya forskningsprofilen gör att vi tillsammans med Högskolan i Skövde kan utveckla virtuella verktyg för att utvärdera framtidens produktionsparadigm, säger Tehseen Aslam, Volvo Car Corporation. Med inputen från den forskning som kommer att bedrivas får vi möjlighet att bygga, testa och utvärdera våra framtida produktionsprocesser och produktionskoncept. Att kunna ta till sig resultat och kunskaper om hur vi på ett optimalt sätt ska utveckla, bygga och driva våra system redan innan ”det första spadtaget” är ovärderligt.

Profilen blir viktig för att möta morgondagens utmaningar, inte minst med tanke på digitaliseringen.

– Vi vet att Högskolan i Skövde är duktiga på ergonomi- och flödessimuleringar, och den kunskapen kommer att komma till nytta för oss. Forskningen är också betydelsefull eftersom den ger oss underlag för att ta beslut om framtida investeringar, säger Lars Hanson, Scania CV.

KK-stiftelsen bidrar med 49 miljoner kronor i profilen, medan Högskolan i Skövde själva bidrar med cirka 13 miljoner till forskningen.

– Satsningen omfattar över 100 miljoner kronor, och gör att högskolan ytterligare utvecklar sin starka forsknings- och utbildningsmiljö, och blir en motor för den industriella konkurrenskraften, säger Madelene Sandström på KK-stiftelsen.